Følg skipstrafikken live

Nå kan du sitte hjemme og se hvilke båter som er utenfor kysten av Nordland.

AIS, Automatisk identifikasjonssystem

Dette er bilde av kartet med skipstrafikken utenfor Nordland. Når man er inne i kartet, kan man klikke på objektene og få frem detaljene.

Gjennom systemet Automatisk identifikasjonssystem (AIS) registreres skipstrafikken til en hver tid.

Alle båter over en viss størrelse er pålagt å ha slikt identifikasjonssystem ombord.

Det betyr at man kan følge skipstrafikken til en hver tid, hvilken nasjonalitet de har, fart og retning.

På nettsidene til MarineTraffic.com kan du følge all skipstrafikk hjemmefra.

Klikk her for å komme til kartet!