Farlige stoffer i sportsprodukter

Miljødirektoratet fant farlige stoffer i 40 prosent av sports- og fritidsprodukter under deres siste stikkprøvekontroll. Én av fem produkter er nå trukket fra markedet fordi miljøgift-nivåene var over tillatt grenseverdi. – Det er bekymringsfullt at populære produkter for sport og fritid inneholder for mye miljøgifter, sier seksjonsleder Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.