En tredjedel vil jobbe mer

Mange av de deltidsansatte ved sykehusene i Nordnorge vil jobbe mer. Nå skal Helse Nord se på turnusene.

Sykehus (Illustrasjonsfoto)

Mange deltidsansatte i sykehusene i nord vil jobbe mer.

Foto: colourbox.no

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Regjeringen ønsker at færre ansatte i sykehus skal arbeide deltid. Omlag 1200 av ialt 3400 deltidsansatte i Helse Nord kunne tenke seg å arbeide mere.

Arbeidet er i gang, men skal vi nå 20% reduksjon i 2011 kreves det et nært samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver.

I dette arbeidet må alle muligheter vurderes, også turnusordningene, sier styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol.

Bjørn Kaldhol

Bjørn Kaldhol, styreleder i Helse Nord tror de vil klare målsettingen med færre deltidsansatte.

Foto: NRK

– Det som synes helt klart for meg er at vi må starte en dialog med de ansattes organisasjoner og det er vel antakelig en forutsetning for å få dette til, at vi må se på turnusplanene.

Nærmest revolusjonært

For Fagforbundet i Nordland - som organiserer de fleste hjelpepleierne- lyder oppdraget fra Helseministeren som musikk i ørene.

– Jeg tror dette er et langt skritt på vegen, og den målsettingen som nå er satt er nærmest revolusjonær, vil jeg påstå, sier Ann Kristin Moldjord, leder for helse og sosial i Fagforbundet.

Kommer pasientene til gode

For henne er det svært viktig og etterlengta at det nå skal bli flere heltidsstillinger i et kvinnedominert yrke. Hun tror de fleste av de 3400 deltidsansatte på nord-norske sykehus vil jobbe heltid - om de bare får muligheten. Det vil aller mest komme pasientene til nytte, sier Moldjord.

– Ja, til syvende og sist er det pasientene som vil tjene på dette.

- Er dere villig til å jobbe flere helger og lengre vakter for eksempel?

– Ja, det er et aktuelt tema som vi må drøfte. Og det er sånn at det går an å jobbe annenhver helg. Om det er løsning for alle er usikkert, men det kan være en løsning for noen. Og dersom noen ønsker å jobbe annenhver helg, skal ikke vi sette ned foten for det.

Vil nå målet

Og Helse Nord tror de skal klare målet om 20 prosents reduksjon i deltidsstillingene i 2011.

– Det er vår ambisjon å klare, det bør vi klare, sier Bjørn Kaldhol.

Anne-Grete Strøm- Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm- Erichsen tror sykehusene greier å redusere antall deltidsansatte

Foto: Kåre Riibe Rammskjell / NRK

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen strammer inn styringen med helseforetakene i årets foretaksmøter.

- Regjeringen ønsker et sterkt offentlig helsevesen med gode fellesskapsordninger for å sikre trygghet for alle.

Og Strøm-Erichsen har tillit til at sykehusene greier å redusere antall deltidsansatte.

- Det er en oppgave for ledelsen og arbeidstakerorganisasjonene på det enkelte sykehus å samarbeide om oppgaven, sier hun.