Derfor hilser ikke legen på deg

Enkelte kan oppfatte legen som uhøflig og arrogant utenfor legekontoret. Men ikke alle vet at årsaken til legers mangel på folkeskikk bunner i legens etikk.

Ole Kristian Losvik

Et høflig «hei» er ingen selvfølge når du møter legen på butikken. Problemstillingen fikk Ole Kristian Losvik til å skrive en kronikk.

Foto: Privat

Hver dag oppstår anledninger hvor det er mulighet for å møte på legen, psykologen eller andre helsearbeidere vi går til ved sykdom og plager. I butikken, barnehagen eller i foreldremøter kan man møte på hvem som helst. For de fleste av oss er det vanlig høflighet å hilse ansikter man kjenner, men for legene gjelder en annen regel.

Ole Kristian Losvik

Ole Kristian Losvik er allmennlege. Losvik er opprinnelig fra Køpsvik i Nordland, men jobber i Kolbotn utenfor Ski.

Foto: Privat

Det er problemstillingen allmennlege Ole Kristian Losvik belyser i sin kronikk «Derfor hilser ikke legen på deg». I løpet av de siste tre dagene har over 30.000 personer lest kronikken, og den har blitt delt flittig på sosiale medier.

– Mange er forundret over at leger arrogant overser personer, ved at vi later som vi ikke ser dem på butikken, forteller Losvik til NRK.

Uhøfligheten skylder ikke dårlig skikk, men er rett og slett et vern om taushetsplikten.

– Egentlig handler det om en kjempegammel skikk, som har røtter helt bak til Hippokrates, med at man ikke viser en lege-pasientrelasjon overfor utenforstående, forklarer legen.

Taushetsplikt i alle roller

Rådet for legeetikk er Den norske legeforenings rådgivende organ i etiske spørsmål. De tar også imot og behandler klager på leger.

Svein Aarseth

Svein Aarseth er spesialist i allmennmedisin og i arbeidsmedisin. I tillegg er han leder i Råd for legeetikk. Foreningen har et medlemstall som omfatter over 95 prosent av alle Norges leger.

Foto: Den norske legeforeningen

– En nyere etisk regel sier at legen må være tydelig med å fortelle pasienten hvilken rolle han eller hun har ovenfor pasienten, for her har det kommet endel klager, forteller leder i Råd for legeetikk, Svein Aarseth.

Aarseth mener helsemessige forhold kan bli avslørt ved at en lege hilser på en person på butikken.

I 2014 mottok foreningen 40 klagesaker. Etter en klagesak som gjaldt hilsning ved offentlig sted konkluderte foreningen med dette:

Etter rådets mening bør leger utvise stor varsomhet og sensitivitet i møte med tidligere og nåværende pasienter og respektere deres grenser og integritet. Det er etter rådets mening en god regel å la pasientens initiativ styre eventuell kontakt – det er pasienten som må velge å hilse ved tilfeldige møter, innlede til samtale eller etablere kontakt på annen måte.

Legeforeningens etiske råd

Ved tilfeller hvor en pasient føler at legen har brutt etiske retningslinjer er oppfordringen fra foreningen klar.

– Så lenge bruddet ikke er grovt trakasserende, men handler om at legen for eksempel har hilst, ville jeg tatt det opp med legen. I tillegg kan pasienten klage det inn til oss, forteller Aarseth.

– Det er alltid pasientens valg

I arbeidet med kronikken ønsket Losvik å forklare hvorfor legen ikke hilser på pasientene sine.

– Taushetsplikten til helsepersonell handler om at pasientene skal være helt trygge på at de kan si hva som helst til legen. Kan de ikke det vil nok folk vegre seg fra å fortelle private ting til legen, og det kan få medisinske konsekvenser.

Hovedregelen er dermed at om pasienten ikke hilser først ute i offentligheten, skal ikke legen vise at han eller hun kjenner vedkommende.

– Vi verner om taushetsplikten, men det handler også om respekt til pasienten, avslutter han.