Hopp til innhold

Den ukjente komponisten

I mange år lå hans verker nedstøvet på et loft. Nå har de musikalske skattene fra Nordlandskomponisten kommet frem i lyset og blir sentral under Hamsun-jubileumet.

Fridthjov Anderssen

Fridthjov Anderssen komponerte mange verker. I 2009 blir musikken hans sentral i forbindelse med Hamsunjubileumet.

Foto: Euridice

Den glemte nordlandskomponisten Fridthjov Anderssen løftes nå fram i lyset drøye 70 år etter hans død. I løpet av de neste fire – fem årene skal musikken hans gis ut på cd og notene hans bli tilgjengelig.

Hør radioprogrammet om Fridthjov Anderssen. Programansvarlig er Bjørn Tore Pedersen

At Fridthjov Anderssen samarbeidet med Knut Hamsun er noe de færreste er klar over. Sammen skrev de kantaten ”Nordland”, som skal framføres under åpningen av Hamsunsenteret neste høst.

Frem i lyset

«Bryllupsmarsjen» til Fridthjov Anderssen er blitt stadig mer populær. Når folk gifter seg i domkirka i Bodø er det mange som velger seg denne foran Wagner og Mendelssohn.

Og mye av forklaringen skyldes nok resultatet av et arbeid som nå pågår med å løfte den ukjente den Nordlandskomponisten fram i lyset igjen, der både Nordland fylkeskommune og Bodø kommune er med.

Leder av prosjektet, Mikael Rønnberg, har planene klare.

- I de kommende fire – fem år skal vi gi ut samtlige verk av Fridthjov Anderssen på cd og noter, og vi skal også lage en biografi som skal sette han i sammenheng og perspektiv.

Debuterte i ung alder

Fridthjov Andersen var født i Beiarn i Nordland i 1876. Ti år gammel flyttet han sammen med familien til Bodø, der han fikk undervisning i orgelspill. Han begynte tidlig å komponere, og som 17 åring ble han elev ved Peter Lindemanns Musikkonservatorium i Oslo.

To år senere ble Fridthjov Anderssen ansatt som organist i Bodin kirke i Bodø. Samtidig innleder han en svært kreativ periode som komponist. Men hans orgelspill og komposisjoner trengte større forhold. I 1901 reiste Fridthjov Anderssen til Tyskland for å studere ved det berømte Musikkonservatoriet i Leipzig.

Komponisten og organisten Bjørn Andor Drage har spilt inn alle orgelverkene hans på cd.

– Han arvet nok en del både fra Mendelssohn og Wagner. Wagner var jo en inspirasjon for han, men samtidig var han opplært i en Mendelssohn-tradisjon. Han fikk veldig gode tilbakemeldinger fra lærerne, og han var uten tvil en av de studentene ved konservatoriet i Leipzig som utmerket seg, sier Bjørn Andor Drage.

Fra Europa til Bodø

Fridthjov Anderssen hadde to studieopphold i Leipzig. Siste gangen han reiste dit var i 1919, men lite penger og ingen sponsorer gjorde at studieoppholdet ble kortvarig.

I stedet reiste han hjem for å ta vare på sang- og musikkmiljøet i hjembyen Bodø. På dette tidspunktet hadde han skrevet en betydelig samling med sanger, som sammen med orgelverkene er det eneste som til nå er gitt ut på plate, der sopranen Åse Krystad er solist.

– Det er veldig fine romanser og sanger som inneholder mye. Fridthjov Anderssen har skrevet flere av tekstene selv. Det er stort for meg som nordlandsjente å få være med på å løfte han fram i lyset, sier Åse Krystad som godt kan tenke seg å gjøre flere plateinnspillinger av Fridthjov Anderssens musikk.

- Det måtte bli folkebearbeidelsene han har gjort. Klart det hadde vært veldig artig å gjøre, sier sopranen Åse Krystad, som er fra Flakstad i Lofoten, men som har vært bosatt i Oslo etter at hun ble uteksaminert fra Operahøgskolen i 1996.

Samarbeidet med Knut Hamsun

At Fridthjov Anderssen samarbeidet med Knut Hamsun er det neppe mange som er klar over. Men på dobbelalbumet som omfatter sangene til Anderssen, har Hamsun skrevet en av tekstene.

Knut Hamsun

i 2009 markeres Knut Hamsuns 150-årsdag. I den forbindelse skal blant annet Fridthjov Anderssens verker fremføres.

Foto: NTB / Scanpix

Sammen lagde Hamsun og Anderssen kantaten «Nordland».

– Den er nok et av korverkene til Fridthjov Anderssen som oppføres oftest og den skal framføres under åpningen av Hamsunsenteret neste år. Som takk for musikken skrev Knut Hamsun til Fridthjov Anderssen: «De har gitt mine ord vinger».

– Vi har også sett i brev at de hadde planer om å samarbeide om en opera. Anderssen skal ha gjort noen skisser. De har vi ikke funnet, men vi håper at de skal ligge skjult et sted og at folk tar kontakt med NRK hvis de dukker opp. Det hadde virkelig vært noe, sier Mikael Rønnberg.

Død og glemt

Fridthjof Anderssen døde i 1937. I ei gammel kiste som har stått bortgjemt i domkirka i Bodø ble store deler av hans musikkproduksjon nylig funnet.

– Med den samlinga som vi nå har av hans verk, ser vi en skatt, en gave som ennå ikke er åpnet og som inneholder et oppsiktsvekkende høyt nivå. Det ville være fullstendig uansvarlig å ikke løfte dette fram, sier Mikael Rønnberg.

Verken han eller Bjørn Andor Drage er i tvil, begge mener flere av Fridthjov Anderssen sine komposisjoner er fullt på høyde med det Edvard Grieg presterte.

At Fridthjov Anderssen havnet så sterkt i skyggen av Grieg og våre andre store komponister tror Bjørn Andor Drage skyldes flere forhold.

– Det har nok først og fremst med Fridthjov Anderssens egen person å gjøre. Han var veldig beskjeden og prøvde aldri å stikke seg fram. Geografien hadde nok sitt å si, den var den samme da som i dag, vi vet det er langt til de store sentrene.

- Han havnet nok også ufrivillig i et vakum etter de kjente og bestemmende komponistene i landet vårt, de som bestyrte musikklivet, ikke minst Johan Svendsen og Johan Halvorsen. Summen av alt dette har blitt at Fridthjov Anderssen er kjent i Beiarn og Bodø, men kun blant de han arbeidet sammen med, sier Bjørn Andor Drage.