De første som hjelper når det stormer som verst

Du tar inn kosten som står på trappa, setter bilen i garasjen, lukker vinduet og holder deg innendørs. Men hva gjør det offentlige når ekstremværvarselet sendes ut?

Sivilforsvaret Brønnøysund

500 tjenestedyktige kvinner og menn stiller til beredskap dersom det skulle bli behov for det. Dette er noen av dem.

Foto: SIVILFORSVARET

Varselet er ute, og vi kan vente oss ekstremvær. Denne gangen er det «Ylva» som blåser over Nord-Norge.

Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kolahalvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt over deler av landsdelen, og det kan forventes kraftige vindkast på 35–50 meter i sekundet i utsatte strøk.

Ylva

Vinden er ventet å minke torsdag kveld i sør, i nord først fredag morgen.

Foto: NRK

Flyavganger, båter og busser kan bli innstilt. Broer og fjelloverganger kan bli stengt, og det kan bli farlig å oppholde seg utendørs.

Men hva skjer hvis strømnettet slukner, skogen blåser over ende og tak blir løftet av hus?

Flere tusen tjenestepliktige kvinner og menn sitter klare i vårt langstrakte land dersom noe skulle skje. I Nordland har det blitt sendt ut en melding til cirka 500 av dem.

– De er oppfordret til å være klare dersom det skulle oppstå noe. De sitter ikke i beredskap, men sitter klare om de blir ringt opp, sier Gustav Kaald-Olsen, distriktssjef for Sivilforsvaret i Nordland.

Også politiet i Nordland er forberedt på ekstremværet, og Mats Bernhoft, operasjonsleder i Politiet i Nordland forteller at forholdsregler blir tatt.

– Vi har tatt høyde for at det kan bli noen situasjoner, og vi har folk vi kan kalle inn hvis det blir (behov som følge av ekstremværet).

Ambulansetjenesten i Bodø har også økt beredskapen som følge av stormen.

SIVILFORSVARET
Foto: SIVILFORSVARET

Forberedt på det verste

Både DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), politiet og fylkesmannen følger opp situasjonen.

– Så langt er ikke fylkesberedskapsrådet involvert. Men det er et råd vi kan anvende dersom det er litt mer alvorlig enn det som er situasjonen nå, sier Karstein Steinvik, beredskapsleder hos Fylkesmannen i Nordland.

SIVILFORSVARET

Hvis Ylva skaper problemer er dette noen av menneskene som rykker ut og hjelper til.

Foto: SIVILFORSVARET

Steinvik forteller at fylkesberedskapsrådet holder kontakten over mail og telefon, slik at de er klare dersom det skulle bli nødvendig. De har også gjort rutinemessige tiltak.

– Vi har viderevarslet fra Meteorologisk institutt til samtlige kommuner både på mail og sms. Vi har også informert en del på vår nettside.

På nettsidene sine har Fylkesmannen i Nordland varslet sørøstlig full storm utsatte steder med de meldte vindkastene som lokalt kan bli opp mot 50 meter i sekundet. De anbefaler folk å begrense uteaktivitet så langt som mulig.

– Vi har også vært i kontakt med nødetatene, sivilforsvaret og eiere av kritisk infrastruktur. Fylkesmannen vil ha beredskap inntil uværet er over.

Kommunene er klare for uværet

Kommunene er i full beredskap, blant annet i forhold til veier, strøm og telefon. Dersom det blir strømtap kan det fort bli slik at også telefonen faller ut.

Tom Seljeås, beredskapsleder i Fauske kommune, forteller at kommunen har gjort en rekke forberedelser, og er klare til å sette ut beredskapsstaben dersom behovet oppstår.

Han skriver følgende i en mail til NRK:

Erfaringsmessig er det enhet for vei, vann og avløp som i størst grad blir engasjert i en naturhendelse der stengte veier på grunn av knekte trær og sikring av løse objekter er typiske oppgaver som må løses. Kommunen er også forberedt på begrenset tilgang til nærmeste sykehus i tilfelle stengte veier, og har gjort forberedelser innenfor helse til å håndtere en slik situasjon.

Tom Seljeås
Laster Giphy-innhold

Vindkartet «Earth» viser hvordan vindene blåser langs hele jordkloden.

Pass på deg selv

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber for å sikre at alle er godt forberedt, også når det gjelder ekstremvær.

I en situasjon som dette vil DBS følge situasjonen nøye og gi informasjon til alle etater slik at man kan forberede seg best mulig på det som kommer.

Når det gjelder den enkelte så kan man gjøre mye i en slik situasjon som er varslet nå.

DSB oppfordrer befolkningen til å følge rådene fra myndighetene, som for eksempel å la bilen stå og holde deg inne. Bind ting fast, rydd ting inn, og tenk på hva du trenger dersom strømmen og varmen forsvinner i noen timer.

De viktigste rådene fra DSB ligger på sikkerhverdag.no