Biskopen inviterer romfolket hjem

I går fikk romfolket beskjed av kommunen om at de ikke lenger var ønsket på kommunal grunn. Nå tar Biskopen til motmæle, og inviterer tiggerne hjem i egen hage.

Biskop

Tor B. Jørgensen inviterer nå romfolket til å slå leir i bispehagen

Foto: Bente H. Johansen/NRK

I dag ga Bodø kommune romfamilien på syv, som i lengre tid har oppholdt seg i Bodø, beskjed om at de må de flytte leiren sin for andre gang på en uke. Tiggerene, som i forrige uke ble bortvist fra Rensåsparken i Bodø, fikk i går beskjed om at de heller ikke var ønsket ved sin nye leirplass, ved friluftsarealet Gråholten ved Bodø Lufthavn.

Fungerende ordfører Tom Cato Karlsen vil nemlig bortvise dem fra all kommunal grunn.

– De vil få beskjed om å flytte seg, og om at det ikke lengre er ønskelig at de oppholder seg på kommunal grunn, sa Karlsen til NRK.no i går.

Romfolket har fått beskjed om å være borte fra området senest kl. 10:00 torsdag formiddag.

Reagerer på kommunens håndtering

Biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, Tor B. Jørgensen reagerer kraftig på behandlingen romfolket får av kommunen.

– Jeg er overrasket over kommunens manglende vilje til å finne mer konstruktive løsninger slik andre kommuner har gjort, gjerne i et samvirke mellom kommune og frivillige organisasjoner.

rom

Romfolket må i dag igjen pakke sammen leirplassen sin.

Foto: Bente H. Johansen/NRK

Biskopen mener at debatten er viktig, men ber om at politikeren viser mer medmenneskelighet og forståelse.

– Erfaringer med en mer nyansert holdning denne sommeren, ville kunne danne et viktig grunnlag for den videre debatten både i byen og på landsbasis.

– Vi trenger en realistisk og human diskusjon om vårt samfunns mer langsiktige måte å møte de utfordringene romfolkets situasjon representerer i dagens «åpne» Europa – hvor også Bodø er en del.

Mener ordføreren kjører «sololøp»

Også stortingspolitikkere har reagert på måten situasjonen er blitt håndert av Bodø Kommune.

– Det kjøres et sololøp fra en varaordfører i Bodø. Jeg kan ikke se at det er juridisk hjemmel for så drastiske vedtak uten at dette tas opp i bystyret eller formannskap, sier Jon Øyvind Odland, vararepresentant på stortinget for Senterpartiet, og mangeårig lokalpolitiker i Bodø.

tom cato karlsen

Varaordfører Tom Cato Karlsen (FRP) høster kritikk for måten kommunen har behandlet tiggerne.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde (MMS-foto) / NRK

– Midlertidig løsning

Tom Cato Karlsen har tidligere uttalt til NRK at de som reagerer på kommunens behandling av tiggerne, gjerne må invitere dem hjem i egen hage. Og nå er det nettopp det biskopen vil gjøre.

– Dersom det ikke finnes andre løsninger i løpet av morgentimene, romfolket tilbys plass til sine telt i bispegårdens hage i et begrenset tidsrom, sier Biskopen i en pressemelding.

Biskopen understreker at dette vil være en midlertidig løsning,

– Jeg synes det er uverdig den behandlingen de nå har fått, og åpner derfor for at de kan slå seg ned i hagen min i vente på en bedre løsning.

Han ønsker å bruke denne tiden på snakke sammen i byen, og komme til enighet om en løsning som alle kan leve godt med.

– Vi håper å få i gang et samarbeid med kommunen og utarbeide en plan for hvordan vi kan gi denne familien en verdig behandling.

Det er sanitære forhold som var hovedgrunnen til at kommunen valgt å bortvise romfolket fra leiren i Rensåsen forige uke, og biskopen tror ikke dette blir noe problem om tiggerne nå slår leir i bispehagen

– Vi tenker vi har løsninger på dette, tatt i betraktning av hvordan dette huset er bygd.

Og tross i språklige barrierer var romfolkets tilbakemelding på biskopens gjestfrihet klar.

– De uttrykete glede i en ellers håpløs situasjon.