Hopp til innhold

– Overgripere får for lav straff

Straffenivået for overgrep mot barn er altfor lav, mener lederen for støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Troms.

Spildra skole

HER SKJEDDE OVERGREPENE: Den overgrepstiltalte læreren var ansatt ved Spildra skole på Ørnes i 19 år.

Lene Sivertsen, som er leder for støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep i Troms, reagerer svært sterkt på at læreren som er siktet for overgrep mot mindreårige elever får strafferabatt.

Mannen fikk strafferabatten for å ha innrømmet forholdet og fordi politiet har brukt lang tid på etterforskningen.

Aktor la onsdag ned påstand om ubetinget fengsel i ett år og fire måneder for den tidligere læreren som er tiltalt for seksuelle overgrep mot flere gutter.

I utgangspunktet var påstanden to år og seks måneder, men en rekke formildende omstendigheter gjør at den overgrepstiltalte 53-åringen får strafferabatt.

Barna blir straffet

Sivertsen stiller spørsmål ved hva dette gjør med folks rettsoppfatning, når aktor legger ned påstand om ett år og fire måneder, når det finnes strafferammer opp til 21 års fengsel for slike grove saker.

– Det ser ut til at politiets sommel faktisk går til fordel for overgriper, som får strafferabatt. Mens barna som har levd med denne saken i to og et halvt år, har ikke fått muligheten til å gå videre med det og bearbeide sine prosesser, det er de som blir straffet i det her.

Må reagere på overgep

Sivertsen mener at man bør få økt kompetansen i hele hjelpearbeidet i forhold til overgrep mot barn.

– Dette er tema som bør sterkere inn i lærerutdanningen . Her er en person som har vært lærer i mange år, og han har mange kolleger som ikke har reagert, eller kanskje har de reagert, men ikke turt å gjort noe med det, sier Sivertsen.

Sivertsen mener det er viktig å ta barna på alvor, men hun frykter mange voksne ikke tør å ta barna seriøst dersom de varsler fra om overgrep fra andre voksne.

– Vi har ikke nok mot i oss til å ta det barna sier på alvor, så vi holder på sakene i mange år, og vi melder ikke fra, men det har vi plikt til å gjøre.

Sivertsen mener justisministeren nå på banen, slik at straffene for seksuelle overgrep og incest blir strengere.