Hopp til innhold

Går mot gullalder for granhogst

Det kan gå mot en gullalder for granhogst nord for Saltfjellet.

skogmaskin 2

HER SKAL DET HOGGES: - Og så planter vi på nytt igjen, sier Hans Matthiassen.

Foto: Mona Gingstad

Hans Matthiassen grunneier

HØSTER FRUKTENE AV DET HANS FAR SÅDDE: Grunneier Hans Matthiassen.

Foto: Mona Gingstad

I Bjerkvik hogges nå et 80 år gammelt plantefelt til en verdi på flere hundre tusen kroner. Og om få år er de store plantefeltene fra etterkrigsårene klar for hogst.

Helt fra barnsben av har Hans Matthiassen fra Bjerkvik gått i denne skogen. Han har hatt mye jobb med granfeltet som faren plantet for 80 år siden.

- Vi måtte tynne med håndmakt, øks og sag.

SE VIDEO:

Video Gullalder for granhogst

Hugg i vei

Men nå er skogen moden for hogst. Dette er starten på Nordlands gullalder for granhogst i årene framover. Skogspesialistene hos Fylkesmannen gir et overslag på at det kan tas ut 300.000 kubikk trevirke hvert år nord for Saltfjellet.

Det er dobbelt så mye som i hele fylket i dag. - Nå tas de eldste hogstfeltene, og så kommer det mange flere etter hvert, sier Sonja Klotz ved Fylkesmannen.

De 3000 kubikk med tømmer fra Bjerkvik blir hovedsakelig til byggematerialer. Det gode stellet fra grunneieren gir uttelling på kvaliteten.

Tømmer

GOD KVALITET: - Noe av det beste vi har hugget, skryter entrepenørene.

Foto: Mona Gingstad