-Han var limet i regjeringen

Ny biografi kaster nytt lys over salmedikter Elias Blix.

Anders Aschim presenterer biografien om Elias Blix

BOKLANSERING: Første større boklansering i Gildeskål, Anders Aschim legger fram sin biografi om Elias Blix.

Foto: Malvin Eriksen

Året er 1884 og Norge er i union med Sverige. Det norske Storting, anført av Venste, vil minske svenskekongens innflytelse i Norge. Gjennom å innføre parlamentarisme vil Stortinget gjøre han ansvarlig for de valgene regjeringen i Norge gjør. Johan Sverdrup danner regjering, med Elias Blix fra Gildeskål i Nordland som kirke og utdanningsminister.

Mellommann

- Vi kjenner Elias Blix hovedsakelig som salmedikter og nynorskmann, men nå var det hans diplomatiske evner som fikk prøvd seg. Sverdrups regjering var full av sterke personligheter, i en tid der demokratiet i Norge var i stor endring. Det skapte gnisninger, og Blix hadde en rolle som brobygger, sier Anders Aschim, som har skrevet biografien om Blix.

Regjering sprakk i 1888, etter fire år. Blix måtte også kjempe med statsministerens nevø, som gjerne ville ta over nordlendingens taburett i regjering.

- Blix satte sterkest spor etter seg i nynorsksaken med jamstillingsvedtaket mellom riksmål og landsmål i 1885. I tillegg var høyere utdanning en av fanesakene til ministeren, sier Aschim til NRK Nordland.

Salmedikter

Trass i politisk karriere, professorstilling, første oversetting av det nye testamentet til nynorsk og sin posisjon blant de nordnorske studentene i Oslo, er det hans salmediktning som blir best husket.

- Elias Blix er den som har flest salmer i salmeboka i dag, og hans diktning vil nok bli stående for alle generasjoner framover, mener biskop i Sør-Hålogaland Tor B. Jørgensen.

Skatt i foreldrenes hus

Fakkeltog for Blix

BYSTE: Under boklanseringa holdt også bygdefolket en markering ved Blix-bysten i Gildeskål

Foto: Malvin Eriksen

Under boklanseringa i Blix' barndomsbygd Gildeskål lørdag, var også hans oldebarn Marit Johanna Blix til stede. Etter en opprydding i foreldrenes hus, kom hun over flere brev, dikt og papirer skrevet av Elias Blix.

- Det mest spesielle var å finne et utkast til ”Gud signe vårt dyre fedreland”, skrevet med sirlig blyantskrift på en lillehammeravis. Da følte jeg meg veldig nær skapingsøyeblikket, sier oldebarnet.

Den nye biografien om Blix heter ”Ein betre vår ein gong” og er utgitt på Samlaget, et forlag Blix var med på å starte i 1868.