- Umulig sponsormål

Det er umulig å få inn 22 millioner i sponsorpenger til Hamsun-senteret, sier sponsorsjefen i DnB Nor Jacob Lund.

Hamsun-senteret på Hamarøy mangler 22 millioner i sponsorinntekter. Og det er penger som Jacob Lund, sponsorsjef i DnB NOR tror det kan bli svært vanskelig å få inn.

- Jeg vil tro at det er veldig vanskelig eller rettere sagt umulig å få inn så mye penger på et slikt prosjekt, sier Lund.

Lund råder de som jobber med å få inn pengene til Hamsunsenteret å bruke ressursene sine på å få politikerne mer på banen.

- Det er ikke en privat næringslivsoppgave å ta vare på Hamsuns arv, det er en offentlig oppgave. Det er kulturpolitikere, både lokalt, regionalt og nasjonalt som må være med å bære dette, mener Lund.