- Russiske krigsfanger glemt

Fra 1941 til 1945 var det 100 000 sovjetiske krigsfanger i Norge. Av disse var omtrent 30 000 i Nordland fylke. Men det er skrevet lite om dette i norske historiebøker.

Krigsfanger

Sovjetiske krigsfanger i Norge
Foto: Forlaget Spartacus

- De sovjetiske krigsfangene som var i Norge under krigen, har rett og slett vært glemt av det offisielle historie-Norge. Det mener Marianne Neeland Soleim. Hun er forsker ved Falstadsenteret og universitetet i Trondheim og kommer med en ny bok om de sovjetiske krigsfangene.

Boken heter "Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-1945".

Fangene ble satt til å jobbe med utbygging av jernbanen, flyplasser og festninger.

Her kan du høre radioinnslag med blant annet Helge Røtvold. Han var barn under krigen, og fortalte om de russiske krigsfangene til NRK reporter Tor Jakobsen i 1983. - De glemte krigsfangene

Marianne Neerland Soleim mener at man lokalt har vært interessert i historien om de sovjetiske fangene, lokalt ofte kalt russefanger. Men de store universitetene har ikke tatt tak i skjebnen til den store gruppen sovjetiske fanger, sier Solheim.

Dette bekrefter professor i historie ved Universitetet i Tromsø, Hallvard Tjelmeland, som sier at den norske historieforskninga om krigen i hovedsak har hatt et nasjonalt perspektiv på okkupasjonshistorien.

Marianne Neerland Soleim

Forfatter Marianne Neerland Soleim har basert boken på sin doktoravhandling, og trekker fram enkeltskjebner blant krigsfanger og de sivile tvangsarbeiderne.

Foto: Forlaget Spartacus