Hopp til innhold

Stoltenberg: Gratulerer, EU!

– EU har bidratt til å bringe gamle fiender sammen, sier statsminister Jens Stoltenberg. Han mener prisen er historisk betinget.

Statsminister Jens Stoltenberg om tildelingen av årets Nobels fredspris til EU.

- EU har bidratt til demokrati og fred, og det er viktig uavhengig av norsk medlemsskap, sier statsminister Jens Stoltenberg.

– Jeg vil gratulere den Europeiske Union med Nobels fredspris. EU har bidratt til å trygge fred og bygge demokrati i Europa gjennom mange år, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Etter statsråd kom han ut på slottsplassen for å sende sine gratulasjoner til EU og svare på spørsmål fra pressen. Stoltenberg er blant dem som støtter den kontroversielle beslutningen.

– EU har bidratt til å bringe gamle fiender sammen. Først ved å bygge ned motsetninger mellom nasjoner som sto mot hverandre i to verdenskriger. Deretter ved å bevare demokrati i tidligere diktaturer i Sør-Europa. EU var også viktig for å bygge broer mellom Øst- og Vest-Europa etter Berlinmurens fall, sier Stoltenberg.

– Alt dette er viktige historiske prosjekter som har bidratt til å bygge fred og demokrati i Europa, legger Stoltenberg til.

– Har EU bidratt til å bygge fred det siste året?

– Denne prisen handler om EUs rolle i å motvirke diktatur i Sør-Europa og bygge bro mellom øst og vest. Slik leser jeg komiteens begrunnelse. Det er mulig å ha forskjellige oppfatninger om EUs rolle i dag, men komiteen har ikke lagt avgjørende vekt på det siste året, slik jeg oppfatter det, sier Stoltenberg.

– Er det riktig å gi fredsprisen til en organisasjon som også jobber med fiskeripolitikk, landbruk og innvandring?

– FN har tidligere fått prisen, og også FN gjør veldig mye annet enn å arbeide for fred. Jeg oppfatter at komiteen har lagt vekt på EUs historiske rolle, sier Stoltenberg.

Han presiserer at regjeringen må kunne anerkjenne EUs fredsskapende rolle uten at det endrer Norges forhold til EU.

– Den norske regjeringen har ikke noen innflytelse over Nobellprisen, men det er riktig å gratulere EU med prisen. EU har bidratt til demokrati og fred, og det er viktig uavhengig av norsk medlemsskap. Denne fredsprisen endrer ikke Norges forhold til EU. Vårt forhold bygger på EØS, og medlmeskap står ikke på dagsorden.