Tørfoss kvengård i Nordreisa – et freda kvensk kulturminne

Tørfoss kvengård – Kuivakoski i Reisadalen/Raisinvankka, blei i fjor freda – som den første kvenske gården i Troms. Her presenteres gården i en film som blei laga til Paaskiviikkos digitale festival i juni.

Det er mangfoldsformidler Marianne Bilden fra Nord-Troms museum som presenterer Tørfoss – Kuivakoski i denne videoen. Filmen blei laga til kvenfestivalen Paaskiviikkos digitale festival i juni. Foto og regi er ved Ørjan Marakatt Bertelsen. Foruten Marianne Bilden har Pål Vegard Eriksen bidratt til produksjonen. Musikken er ved Emil Karlsen.

Gården blei sammen med gammelskolen i Sappen/Sapen vanhakoulu i Reisadalen freda i 2019. Dette blei markert på et fredningsarrangement i regi av Nord-Troms museum, Nordreisa kommune og Riksantikvaren.