Hopp til innhold

Tettere samarbeid over grensen i nord

Gamle nettverk og forbindelser over grensen i nord skal gjenåpnes og gi et tettere samarbeid rundt minoritetsspråkene kvensk og meänkieli gjennom et nytt prosjekt.

Kilpis

Historisk har det vært et tett samarbeidet i nord lenge før grensene kom, denne gamle kontakten skal nå gjenopprettes gjennom et prosjekt mellom Övertorneå kommune, Kvensk institutt og universitetet i Oulu.

Foto: Thomas Sørensen / NRK

Det er Övertorneå kommune i Sverige, Kvensk institutt og universitetet i Oulu som står bak samarbeidsprosjektet. Det blei presentert onsdag på et webinar fra Övertorneå.

Et av målene er å få til en felles utdanning for oversettere for de to språkene i Norge og Sverige.

Felles historie uten landegrenser

Övertorneå kommune hadde invitert til pressetreff i Nordkalottens kultur- og forskningscentrum. I stedet blei det et webinar – på fire språk, norsk, svensk, meänkieli og finsk.

Stefan Aro på webinar fra Övertorneå

Det var prosjektleder Stefan Aro som presenterte prosjektet, på grunn av koronakrisen via nettet, fra Lassinantti-rommet på Nordkalottens kultur- og forskningscentrum i Övertorneå.

Foto: Laila Lanes / NRK

Her blei «Samarbeidsplattformen for minoritetsspråk på Nordkalotten 2020-2021» presentert av prosjektleder Stefan Aro.

– Når vi står her i Lassinantti-rommet så blir vi påminna om at vi lever i et språk- og kulturområde som ikke kjenner landegrenser. Vi har alltid levd utenfor våre landegrenser og hatt kontakter på hele Nordkalotten på ulike måter, sa han.

På starten av 1980-tallet vokste det kultur- og identitetsskapende arbeidet i Tornedalen. Da var kontakten til Norge og søsterspråket kvensk av stor betydning. Men de siste årene har samarbeidet vært på sparebluss, heter det i en pressemelding om prosjektet.

Nå handler det om å ta opp igjen den gamle kontakten, å gjenåpne de gamle nettverkene. Det som tidligere var sporadisk samarbeid, ofte på enkeltpersonsnivå, skal nå formaliseres, sier leder ved Kvensk institutt Hilde Skanke.

Hilde Skanke

Daglig leder ved Kvensk institutt, Hilde Skanke sier de ikke har kapasitet til å oversette mer enn det de gjør i dag. Det trengs flere oversettere.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Vi kjemper om å revitalisere språkene. Men det handler også om kulturutveksling. Vi har mye den samme kulturen, men erfaringer på kryss av landegrensene har ikke vært utveksla gjennom et nettverk, sier hun.

Hun viser til at flere kommuner har vennskapssamarbeid over grensen, men mye av samarbeidet har vært personavhengig. Det ønsker de nå å rette opp i.

Oversetterutdanning skal vurderes

Blant anna skal det lages et forstudium om en oversetterutdanning for kvensk og meänkieli. Det er stor mangel på oversettere.

«I nuläget finnes en växande efterfrågan på översättningar av hög kvalité och samtidigt brist på översättare, exempelvis saknar Kammarkollegiet för närvarande en auktoriserad översättare i meänkieli», skriver Övertorneå kommune i pressemeldingen om prosjektet.

Utdanningen skal være på et nivå som ikke krever universitetsutdanning.

– Vi trenger flere som kan skrive og oversette kvenske tekster. Det er stort sett vi på Kvensk institutt, med noen unntak, som gjør oversettelser. Vi har ikke kapasitet, sier Skanke.

Kvensk institutt i Børselv

Kvensk Institutt i Børselv er den viktigste institusjonen for oversettelser i Norge i dag og er med på samarbeidsprosjektet, ikke minst fordi de kjenner behovet for flere oversettere.

Foto: Laila Lanes / NRK

Det planlegges også språkseminarer, kulturseminarer, språkforum, og nettverk for pedagoger i Norge og Sverige. og digital kunnskapsbank.

Mens Norge har etablert et nasjonalt språkinstitutt for kvensk og flere språksentre, skal dette nå skje i Sverige. Övertorneå er foreslått som etableringssted for et slikt språksenter, derav behovet for tettere samarbeid og gjensidig læring.

Pengene til prosjektet kommer fra Länsstyrelsen i Norrbottens län som forvalter penger som kommer gjennom Interreg Nord.