Hopp til innhold

NRK Kvääni/NRK Kvensk utvider – søker etter en til medarbeider

NRK styrker nå sitt tilbud til kvener og norskfinner, og starter jakten på en person som kan være med på jobben.

Redaksjonen til NRK Kvensk / NRK Kvääni

Redaksjonen til NRK Kvääni utvides med en ny stilling og de to reporterne Anne-Mari Rahkonen Berg og Laila Lanes kan få en kollega.

Foto: NRK

NRK skal ansette en reporter i fast stilling som skal være med på å levere stoff til NRK Kvääni/NRK Kvensk. Arbeidssted kan være Vadsø, Alta eller Tromsø.

NRK Kvääni/Kvensk blei oppretta for snart tre år siden. 13. desember blei nettsida lansert, første artikkel handla om språkreiret som var etablert i Lakselv.

Nettsiden har både artikler, lyd og video på kvensk og norsk.

– Etableringen av NRK Kvensk har vist oss at det er mulig å lage digitalt valgbart innhold til den kvensk/norskfinske befolkningen i Norge, og vi er alt i alt veldig fornøyd med det vi har fått til så langt, sier regionredaktør Nina Einem.

Stillingen lyses ut nå og håpet er å ha en person på plass ved årsskiftet. Vedkommende skal jobbe fram nyheter og feature som treffer publikum og setter dagsorden.

«Vi trenger deg som kan finne og lage de viktige historiene om og for vår nasjonale minoritet», heter det i søknaden.

NRK Kvääni har i dag to journalister ansatte i hver sin 50 prosent stilling.

– Dersom tilbudet skal utvides, så innså vi at vi måtte ha flere hoder og hender i arbeid. En stilling til gjør oss i stand til å vokse, og vi har en særlig ambisjon om å få mer kvensk skrift og tale inn på siden, sier Einem.

I stillingsutlysningen heter det at NRK leter etter en kreativ person som liker å formidle og fortelle historier, og som behersker kvensk (eventuelt finsk).

Det er ønskelig med relevant utdanning eller erfaring, men ikke et krav. Vedkommende bør imidlertid kunne snakke og gjerne skrive kvensk, eventuelt finsk. I tillegg er det en fordel om vedkommende behersker nyhetsjournalistikk, spesielt på mobil, nett og sosiale medier og har erfaring i video- og bilderedigering. Men det er ikke et krav.

– Det er ikke et veldig stort marked, så vi er villige til å bruke tid til å lære vår nye kollega journalistikk og historiefortelling dersom vedkommende ikke kan det fra før. Vi håper det er mange som kan tenke seg å løfte frem flere spennende historier og viktige saker for og om kvenene, sier Einem.

Søknadsfristen er 7. desember.