Mener tjæremila er mer enn 400 år

Alf E. Hansen har talt årringer og mener tjæremila på Skillemo må ha vært nærmere 400 år. Det skriver Ruijan Kaiku.

Slik ser den 300 år gamle tjæremila i Alta ut

Tjæremila i Alta kan være nærmere 400 år, mener Alf E. Hansen, han mener det tilsier at kvener har bodd i Alta lengre enn tidligere kjent.

Foto: Alf E. Hansen

Alf E. Hansen mener at det som kommer fram på tjæremileutstillinga på Alta museum, som ble åpna på kvenfolketsdag 16. mars med statsminister Erna Solberg til stede, er feil.

I dokumentasjonsmaterialet rundt utstillinga kan man lese at «I Alta har det vært brent tjære i alle fall siden kvenene bosatte seg i elvedalen rundt 1700».

Alf E. Hansen mener kvenene bosatte seg i Alta-området allerede på 1600–tallet. Og han mener at årringene i et tre som blei felt på 60–70 – tallet beviser at tjæremila er nærmere 400 år. Tjæremila måtte vike til fordel for den nye trafostasjonen til 420 kV-linja mellom Balsfjord og Hammerfest.

Les artikkelen her. Årringene lyver ikke.