Kvenungdommen faller mellom to stoler – får kanskje ikke penger i år

Kvenungdommen – Kvääninuoret blir kanskje uten pengestøtte i år. Fylkeskommunen vil ikke omgjøre påklaga vedtak. Nå setter de sin lit til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nytt styre Kveeninuoret

Det nye styret i Kvääninuoret blei valgt i fjor, leder Nora Ollila vil ikke kommentere saken i dag. Hun sier det er NKFs klage.

Foto: privat

Troms og Finnmark fylkeskommune vil ikke ta en klage fra Norske Kveners Forbund – Ruijan Kvääniliitto til følge.

NKF har klaga på at de ikke fikk 400 000 kroner til ungdomsnettverket Kvääninuoret. Pengene skulle gå til «prosjekt drift og utvikling av Kvääninuoret». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har klagen til behandling. De har venta på Troms og Finnmark fylkeskommunes (TFFK) kommentar.

Den kom i forrige uke. Da vedtok fylkesrådet å opprettholde avslaget på støtte.

Ny forskrift skaper problemer

Pengene søkte Norske Kveners Forbund – Ruijan Kvääniliitto fra potten som heter «nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur».

Fra årsskiftet overtok Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) forvaltningen av denne tilskuddspotten. Dette skjedde i forbindelse med regionreformen. Da blei også nye forskrifter for forvaltningen av disse pengene vedtatt. Det samme blei fylkeskommunen egne retningslinjer.

Begrunnelsen fra fylkeskommunen er at den nye forskriften ikke åpner for denne type tilskudd som de tolker som driftstilskudd. Driftsmidlene er forbeholdt drift av språk- og kultursentre og avis.

«Dersom Kvääninuoret skal være kvalifisert for støtte gjennom driftstilskuddsordningen som TFFK forvalter, må forskriften endres», skriver de.

Faller mellom stoler

Kvääninuoret har siden oppstarten for tolv år siden fått prosjektmidler fra potten «nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk og norskfinsk kultur» når de har hatt behov for det. Fram til siste årsskifte er det altså KMD som har forvalta dette.

Kvenungdommen i møte med Pia Lane fra Sannhetskommisjonen

Det kan bli vanskeligere for Kvenungdommen/Kvääninuoret å møtes til årsmøte hvis de ikke får penger.

Foto: Laila Lanes / NRK

NKF har imidlertid vært ute etter å finne en bedre finansiering av ungdomsnettverket. I vinter var de i dialog med fylkeskommunen for å få vite hva de kunne søke om. Da fikk de anbefalt at de skulle:

  1. be om at søknaden blei prioritert
  2. be om at fylkeskommunen skulle vurdere faste driftsmidler til Kvääninuoret.

For det har vært utfordrende å finansiere aktiviteten i ungdomsorganisasjonen med prosjekttilskudd. Det går fram av søknaden de sendte TFFK i vår. Tidligere leder Hilja Huru skrev i en e-post etter at avslaget kom i juni:

«Det er uansett et problem at Kvääninuoret faller mellom flere stoler. Også for søknadsmulighetene hos TFFK passer søknaden ikke inn da driftsmidler vel er forbeholdt språksenter og kvensk avis, og det heller ikke passer som en søknad om prosjektmidler.»

Hun håpa at det var mulig å finne en løsning for 2020 fordi aktiviteten tærer på pengene til morsorganisasjonen.

Fylkeskommunen beklager at de ga slike signaler. De har vurdert om søknaden kan forstås som prosjekt og dermed falle innafor rammene av lovverket, men uten at det endrer deres avgjørelse:

– Ikke tilfreds med avslaget

Dagens leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kvääniliitto, Kai Petter Johansen, hadde ikke fått beskjed om at klagen var ferdigbehandla da NRK Kvääni tok kontakt med han.

Han presiserer nå at de har søkt om prosjektstøtte til Kvääninuoret, ikke om organisasjonsstøtte eller faste driftsmidler nettopp fordi driftsmidler er forbeholdt språksenter, kultursenter og aviser.

Kai Petter Johansen

Leder i Norske Kveners Forbund, Kai Petter Johansen, håper Kommunal- og moderniseringsdepartementet forstår problemet med at kvenungdommene blir uten penger og omgjør fylkeskommunens vedtak.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Dette er ikke en fast søknad vi sender inn, men er noe vi har søkt om i perioder hvor Kvääninuoret har hatt mange prosjekter. Dette for å sikre at Kvääninuoret kan opprettholde aktiviteten de ikke får andre prosjektmidler til, sier han.

De har heller ikke søkt fra Kulturrådet slik fylkeskommunen også foreslår som en mulig løsning. Kulturrådet deler ut organisasjonsstøtte til organisasjoner med minst 100 medlemmer og eget organisasjonsnummer, noe Kvääninuoret ikke har.

– Vi har derfor påpekt i vår klage at fylkeskommunen tar feil når de har henvist oss til å søke om midler fra potter som vi åpenbart er avskåret i å søke fra, sier han.

Han beklager det dersom dialogen mellom TFFK og Huru feilaktig er dratt inn i klagebehandlingen og har bidratt til forvirring rundt søknaden.

– Hilja forsøkte å få til en ordning med fast driftsstøtte til Kvääninuoret. TFFK svarte med å fjerne all støtte. Jeg synes TFFK er uprofesjonelle når de drar tidligere politiske prosesser inn i søknadsbehandlingen for prosjektstøtte, sier han.

Uansett viser saken et behov for avklarende møter slik at man får en felles forståelse av ordningene, mener han.

Nå legger NKF sin lit til at KMD forstår saken bedre og gi dem medhold.