Hopp til innhold

Kvenungdommen fikk ikke penger i ny tilskuddsordning

Det kvenske ungdomsnettverket Kvenungdommen/Kvääninuoret er uten penger til å jobbe for kvensk ungdom i år. Norske Kveners Forbund klager på avslag om penger fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kvenungdommen i møte med Pia Lane fra Sannhetskommisjonen

Kvenungdommen hadde årsmøte i mars i Tromsø. Nå viser det seg at de ikke får penger til å drive ungdomsnettverket.

Foto: Laila Lanes / NRK

Tilskuddsordningen for kvenske prosjekter blei lagt om ved årsskiftet. Det har fått alvorlige konsekvenser for ungdommene i Norske Kveners Forbund.

Moderorganisasjonen Norske Kveners Forbund/Ruijan Kvääniliitto har – på samme måte som før – søkt om prosjektmidler til Kvenungdommen/Kvääninuoret. Søknaden på 400 000 kroner om tilskudd til å drive ungdomsnettverket blei sendt Troms og Finnmark fylkeskommune.

Fikk avslag i det nye fylket

Men i år fikk NKF avslag. Året da Troms og Finnmark fylkeskommune for første gang har fått i oppgave å tildele prosjektmidler til kvenske tiltak.

Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tidligere råda over denne potten. Fra årsskiftet er denne oppgave altså overført den nye fylkeskommunen.

Fylkeskommunen skriver i sitt avslag:

«Ifølge §3(a) har TFFK kun anledning til å gi driftstilskudd til språk og kultursentre og kvensk avis. Det gis ikke anledning til å gi driftsstøtte til organisasjoner. Den ordningen er det Kulturrådet som forvalter.»

Fylkeskommunen skriver at de bare har anledning til å gå prosjektstøtte til organisasjoner.

«Dermed faller Kvääninuorets søknad om driftsstøtte utenfor det TFFK har fått lovhjemmel til å innvilge gjennom denne ordningen, noe som KMD har bekreftet. TFFK har for 2020 heller ikke egne midler disponibelt for å kunne imøtekomme en slik søknad.»

– Et ungdomsnettverk, ingen organisasjon

Men ungdomsgruppa i Norske Kveners Forbund regner seg ikke som en organisasjon og er heller ikke registrert som det. Arbeidet har vært drevet som et prosjekt.

I klagen som Norske Kveners Forbund har sendt til Kommunal- og regionaldepartementet begrunner de dette:

«Kvääninuoret-kvenungdommen har egne vedtekter og et eget styre. Kvääninuoret har valgt å være et ungdomsnettverk tilknyttet NKF og ikke en selvstendig organisasjon. Dette er valgt for å sikre stabilitet og minske den økonomiske risikoen for ungdommene som er med i Kvääninuoret.»

Norske Kveners Forbund bevilger selv 109 000 av egne midler til ungdommene. Av et budsjett på 509 000 hadde de håpa å få 400 000 av fylket.

Fylkeskommunen skriver i sitt avslag at de beklager om NKF har fått signaler om at dette kunne bevilges innenfor rammen av denne støtteordningen.

«Vi håper dere kan finne en annen løsning og bistår gjerne med råd hvis ønskelig», skriver rådgiver for kultur, Lene Hansen.

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet klagen til behandling. De vil de ikke kommentere den på grunn av det.