Kvensk språksenter i Porsanger har fått sin plassering

Kvensk språksenter i Porsanger skal samlokaliseres med Porsanger museum ved torget i Lakselv sentrum. Offisiell åpning blir i juni.

Kvensk språksenter Porsanger

Kvensk språksenter i Porsanger skal inn i muséets lokaler ved torget i Lakselv sentrum.

Foto: Porsanger kommune

Porsanger kommune har leid inn museumskonservator Riinakaisa Laitila fra Porsanger museum til å fungere som prosjektleder i prosjektet «Etablering av kvensk språksenter i Porsanger» fram til juni.

Etablering av kvensk språksenter i Porsanger

Porsanger kommune fikk i fjor en million kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartemen til etablering av språksentret, sammen med Vadsø og Kvænangen.

Les mer om etableringen i pressemeldingen: