Historisk vandrerute i Reisadalen åpna i helga

I strålende høstvær deltok nærmere 70 personer på åpningen av Historisk vandrerute i Reisadalen sist lørdag, en rute også med kvenske innslag.

Historisk vandrerute åpning

Mange deltok på turen opp til Sieimma da vandreruta ble åpna i flott vær lørdag.

Foto: Louise Brunborg-Næss / DNT

Og naturen, vandreruta og opplegget rundt det hele imponerte både Den Norske Turistforening og fungerende riksantikvar.

Prosjektleder for arrangementet, Lise Brekmoe, var svært fornøyd med dagen.

– Publikum var strålende fornøyde både med opplegget, og ikke minst med den historiske informasjonen som nå blir tilgjengelig langs vandreruta, sier hun.

Deltagere på åpning av historisk vandrerute

De rundt 70 deltagerne så ut til å kose seg.

Foto: Louise Brunborg-Næss / DNT

Vært brukt i flere tusen år

I invitasjonen til åpningen beskriver prosjektleder Lise Brekmoe hvordan landskapet har vært en viktig ressurs for den fastboende kvenske, samiske og norske befolkningen, i tillegg til reindriftssamene.

Samtidig har den øvre delen av Reisadalen vært et populært utfartsområde for turister og laksefiskere fra nært og fjernt i over 100 år. Det er disse ulike gruppene som danner kjernen i fortellingene langs den historiske vandreruta.

– Et flott minne å ha med seg

Vandreruta ble åpna av fylkesrådsleder Willy Ørnebakk. Men først hadde deltagerne gått til Sieimma der fikk de høre mer om tjæremiler og bergmalerier før det var offisiell åpning ved Ovi Raishiin, innfallsporten til Reisadalen og til nasjonalparken.

Willy Ørnebakk åpner vandreruta

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk foretok den offisielle åpningen.

Foto: Louise Brunborg-Næss / DNT

Til stedet var også Den Norske Turistforening ved generalsekretær Nils Øveraas og fungerende riksantikvar Marit Huuse.

De var begge begeistra over endelig å komme til Reisadalen etter å ha hørt venner og kollegaer snakke om dette område i årevis.

– Dette er et flott minne å ha med seg i sin siste måned som generalsekretær i DNT. Det frister å komme tilbake for å gå hele den Historiske vandreruta og padle ned Reisa. All ære til Nord-Troms turlag og Troms turlag som har gjort en kjempeinnsats på stien her, og Halti nasjonalparksenteret og Lise Brekmoe for et flott formidlingsopplegg, sa Øveraas.

Også Huuse var begeistra.

– Det var et flott arrangement og at jeg er imponert over det flotte arbeidet de har gjort med vandreruten, og det gode samarbeidet mellom turlaget, nasjonalparksenteret og de andre lokale aktøren, sa hun.

Fungernede riksantikvar Marit Huuse

Fungerende riksantikvar Marit Huuse var svært begreistra over hva de har fått til i Reisadalen.

Foto: Louise Brunborg-Næss / DNT

Hun understreka i sin tale hvordan historie og kulturminner kan bidra til å gi folk opplevelser når de er ute på tur.

– Heldigvis er det flere som ser hvor mye aktivitet Historiske vandreruter skaper og hvor spennende folk synes det er å få vite hvorfor folk gikk der de gjorde. Vi tror at både pilegrimsleder, nasjonale turiststier og historiske vandreruter kan være med å lede og hjelpe fotturister i forskjellig form til nye opplevelser, sa Huuse.

Hun tror interessen for å ta vare på de fysiske sporene langt rutene blir større når man gir folk folk opplevelser i nåtiden og kunnskap om fortiden.

Den tiende historiske vandreruta

Historiske vandreruter er et samarbeid mellom Riksantikvaren og DNT, med bidrag fra Sparebankstiftelsen DNB.

Lise Brekmo til hø.

Prosjektleder Lise Brekmoe (til høyre) var svært fornøyd med arrangementet.

Foto: Louise Brunborg-Næss / DNT

Rutene bidrar til økt bruk av gamle ferdselsruter i Norge, og kunnskap om historie og kulturminner langs rutene formidles til vandrere og er med på å gi en rikere turopplevelse. samarbeid mellom. Dette er den tiende historiske vandreruta i Norge og Reisadalen er også den nordligste av alle rutene.

– Reisadalen som destinasjon for naturopplevelser har vært kjent både i inn- og utland i over 150 år, og at vi nå kan dele historiene og kulturminnene i landskapet på toppen av fantastiske naturopplevelser er svært positivt, sier Lise Brekmoe.