Hopp til innhold

Glad for å være i gang

Det er viktig at Sannhetskommisjonen ser bredt på konsekvensene av fornorskningspolitikken, mener leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitt, Hilja Huru.

Hilja Huru og Bente Wilhelmsen, NKF

Jeg er glad vi er i gang og ser frem til prosessen videre, sier leder i Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto, Hilja Huru. Hun stilte på møtet sammen med styremedlem Beate Wilhelmsen

Foto: Tor Petter Gulbrandsen

I dag startet arbeidet med Sannhetskommisjonen. Presidentskapet hadde invitert representanter fra ulike organisasjoner til Stortinget for å bli enige om veien videre.

–Jeg er glad vi er i gang og ser frem til prosessen videre, sier Hilja Huru til Ruijan Kaiku.

Både Sametinget, og de tre kvenske og norsk-finske organisasjonene Kvenlandsforbundet, Norske Kveners Forbund og Norsk-Finsk Forbund var innkalt til møtet.

Vil ha bred granskning

Huru sier til NRK at det var et fint møte der de drøftet mandat, sammensetning og navn på kommisjonen.

– Det er viktig fra vår side at det kvenske samfunnet involveres i prosessen også før man setter ned mandat og en sammensetning, sier hun.

Hun mener det er viktig at folk kan få anledning til å komme med sine historier om konsekvensene av fornorskningspolitikken som ble satt i gang fra midten av 1800-tallet.

– Vi vil at det skal være en god og bred gransking av fornorskningen og hva som har skjedd, der alle saksområder inkluderes, det er skole og kirke som er nevnt, kanskje har det noe med eiendoms- og bruksrettigheter å gjøre. Vi vet jo blant annet at mange ikke fikk kjøpt land hvis man ikke kunne norsk, sier hun.

Nå kan folk komme med innspill til organisasjonene som så tar det med videre.

– Det er stort engasjement for dette i det kvenske samfunnet og vi får stadig vekk innspill. Folk er utålmodig og vil vite mer om hvordan dette kommer til å bli og det er stor vilje til å komme med innspill til å bidra.

Fjerde visepresident i Stortinget, Nils T. Bjørke (Sp) sier det er viktig å gjøre denne jobben nå slik at folk får lagt ting bak seg.

– Et klart flertall i Stortinget har sagt at dette skal vi gjøre, vi har full trykk på å få gjort dette på best mulig måte. Den største utfordringen er å få belyst alle sider og få alle parter med på dette på en god måte.