Hopp til innhold

Fornøyd med Sannhetskommisjonen

– Det virker som det er en god gruppe Stortinget har satt sammen og vi har forhåpninger om at kommisjonen kommer til å jobbe godt sammen, sier leder i Norske Kveners Forbund, Hilja Huru.

Hilja Huru og Bente Wilhelmsen, NKF

Hilja Huru og Bente Wilhelmsen fra Norske Kveners Forbund var spente da første høring rundt Sannhetskommisjonen var i gang på Stortinget i desember.

Foto: Tor Petter Gulbrandsen

Innstillingen fra Stortingets presidentskap gikk igjennom i Stortinget torsdag 14.6.

«Kommisjonen for å granske fornorskningspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner (sannhets- og forsoningskommisjonen)», blir det offisielle navnet på kommisjonen. Den skal avgi sin innstilling i 2022.

Et av medlemmene, Ketil Zachariassen, som er førsteamanuensis ved UiT – Det arktiske universitet, sier til iTromsø at han synes oppdraget er ærefullt og spennende.

Leder av Norske Kveners Forbund, Hilja Huru, skriver i en kommentar til NRK Kvensk:

«Presidentskapet har vektlagt kompetanse og faglig bakgrunn og at det skal være medlemmer med kompetanse på samiske og kvenske forhold. Dette er det vi også har vektlagt i vårt innspill og dette ser vi gjenspeilet i sammensetningen. Flere av medlemmene har inngående kunnskap om kvensk historie, kultur, samfunnsforhold og/eller språk.»

Her er medlemmene:

Professor Ivar Bjørklund, Tromsø

Stipendiat Håkon Hermanstrand, Kolvereid

Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas, Tromsø

Professor Pia Lane, Oslo

Seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen, Hamarøy

Museumsleder Marit Myrvoll, Evenes

Professor emeritus Einar Niemi, Vadsø

Professor Anne Julie Semb, Oslo

Høyskolelektor Liv Inger Somby, Kautokeino

Professor emeritus Aslak Syse, Oslo

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Tromsø