– Kvenkommunen Vadsø mangler satsing på det kvenske

Norske Kveners Forbund mener Vadsø kommune ikke satser nok på den kvenske kulturen og historien, blant annet ble det ikke flagget på Kvenfolkets dag. Ordføreren tilbakeviser manglende satsing og inviterer NKF på et møte.

Tuomainengården, Vadsø

Tuomainengården i Vadsø er en av Vadsø museum/Ruija kvenmuseum og var en del av den opprinnelige kvenske bebyggelsen i Vadsø.

Foto: Varanger museum

Det er i et leserinnlegg fra Norske Kveners Forbund, underskrevet av leder Hilja Huru og nestleder Trygg Jakola, kritikken mot Vadsøs satsing på det kvenske kommer.

Forbundet skriver at Vadsø er «kanskje den kommunen i Norge som har det sterkeste kvenske innslag i sin befolkning, og hvor f eks kvensk språk og kultur har vært viktig for kommunens identitet. Politisk ledelse i Vadsø liker også å trekke fram det kvenske når man forteller om kommunen.

Men hva mer gjør Vadsø kommune når det gjelder det kvenske?», spør de.

Særlig retter de kritikk mot manglende markering på Kvenfolkets dag og viser til at mange kommuner hadde markeringer og kom med hilsener på dagen på sine hjemmesider.

«Både Troms og Finnmark fylkeskommune hadde markeringer, og begge steder heiste man det nye kvenske flagget. Flagget ble også heist i mange kommuner, og biskopen i Nord-Hålogaland markerte dagen med å heise flagget. Statsminister Erna Solberg var med og markerte dagen i Alta. Hadde Vadsø kommune noen markering, og ble kvenflagget heist i Vadsø som lenge ble kalt «kvenenes hovedstad»? Svaret er nei på begge spørsmålene.»

Jobber med flaggregler

Men ordfører Hans J. Bønå er ikke enig i at de ikke gjør noe.

Ordfører i Vadsø, Hans.Jacob Bønå

Ordfører Hans J. Bønå tilbakeviser at Vadsø kommune ikke gjør noe og vil invitere Norske Kveners Forbund til et møte om saken.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Når det gjelder Kvenfolkets dag og mangel på flagging forklarer han det med at dagens flaggregler ikke åpner for heising av hverken kvenflagget eller andre flagg enn det norske.

Rådmannen har nå en sak til utredning når det gjelder flaggreglementet, skriver han i en i e-post.

«For øvrig vil vi selvsagt følge opp med anskaffelse av kvenflagg dersom flaggreglene endres.»

Når det gjelder markering av Kvenfolkets dag skriver han at Vadsø kommune gjennom eierskapet til Vadsø museum har stilt lokaler tilgjengelig for festligheter.

«Museet har vel så vidt meg bekjent også bidratt til et festarrangement den 15. mars om ettermiddagen», skriver han.

Han føyer også til at de ikke er Vadsø kommune som arrangerer 17. mai eller Samefolkets dag. Dette gjøres gjerne av frivillige foreninger eller interesse grupper.

«Da gjerne med et økonomisk bidrag fra Vadsø kommune, men vi har ikke sett noe søknad fra Norske Kveners Forbund til dette formålet, og følgelig derfor heller ikke tatt stilling til noe slikt.»

Etterlyser flere tiltak

Men Norske Kveners Forbund har flere områder de retter kritikk mot kommunen på. De viser til et møte de har hatt i fjor sommer der de fortalte om de gode erfaringene man hadde med kvensk språkreir i Porsanger

– Vi orienterte om at departementet ville gi midler til etablering av kvensk språkreir. Saka var også tatt opp med kommunen høsten 2016, skriver Huru.

Hun kritiserer kommunen for å ikke ha gjort noe med dette.

Også etablering av kvensk språksenter er utredet av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum allerede i 2010. Ingenting har skjedd siden det, mener hun.

Hun viser også til at det i Nordreisa de siste årene har oppstått mange bedrifter som formidler kvensk språk og kultur, og etterlyser Vadsø kommunes engasjement for å få slike bedrifter i gang også her.

«Hva har det vært av etablering av kulturbedrifter og kulturformidlingsbedrifter i Vadsø som handler om det kvenske, og hva har Vadsø kommune for å få slike bedrifter etablert? Norske Kveners Forbud – Ruijan Kveeniliito har inntrykk av det kvenske i Vadsø synliggjøres i hovedsak gjennom festtaler og lignende, og lite gjennom handling. Når skal Vadsø kommune komme på banen gjennom handling og ikke bare ord?»

Ikke bare festtaler

Ordfører Hans J. Bønå innrømmer at det er mulig å gjøre litt mer, strekke seg litt lengre enn det de gjør.

NRK i Vadsø

Vadsø kommune kjøpte NRK-bygget i Vadsø for å etablere Ruija kvenmuseum og jobber fortsatt med å få på plass en utstilling om den kvenske/finske innvandringen til Vadsø.

«I Vadsø kjøpte vi NRK-bygget i november 2015 for bortimot 6,5 mill. kroner. I tillegg har undertegnede vært to turer på besøk hos Kulturdepartementet hvor formålet har vært å bringe en prosjektfinansiering til ombygging, og få på plass en utstilling som kan fortelle historien om den finske innvandringen spesielt til Vadsø», skriver han.

Han forteller også at kommunestyremøte den 1. mars behandlet søknaden om prosjektmidler til dette tiltaket og at søknaden er sendt innen fristen som de fikk utsatt noen dager.

«Det er mao. ikke riktig å hevde at det bare prates under festtaler i Vadsø», skriver han.

Nå tar han initiativ til å invitere Norske Kveners Forbund til et møte for å finne «en omforent forståelse av hva som gjøres og hva som ikke er gjort enda.»