– Denne jobben er utrolig spennende!

Unik kompetanse førte Mari Keränen fra Finlands hovedstad Helsinki til «Kvenenes hovedstad» i Vadsø. Nå starter hun jobben som sjef for Kvensk språksenter i Vadsø / Vesisaari.

Mari Keränen

Mari Keränen er valgt til å lede Kvensk språksenter i Vadsø. Hun har unik kompetanse til denne jobben, sier styreleder Trygg Jakola.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

– Jeg gleder meg skikkelig mye, sier Keränen som manøvrerer seg elegant mellom nord og sør, og Norge og Finland. Drømmen min har alltid vært å gjøre nytte til et minoritetsspråk.

Hun snakker finsk, kvensk, svensk, nordsamisk, norsk, engelsk og italiensk, og har dermed ingen problemer med å gjøre seg forstått i store deler av verden.

Kvensk språksenter i Vadsø / Vesisaari starter altså sin virksomhet med usedvanlig kompetent leder den 19. november. Mari Keränen har formell kompetanse i kvensk språk og kultur. Doktoravhandling om blant annet kvensk språkplanlegging og - politikk blir ferdig om ikke så lenge ved Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Kvensk språk og kultur opp og frem

Kvensk språksenter etableres i det gamle NRK-bygget som nå huser kvenmuseum, språksenter og kontorlokale til Norske Kveners Forbund.

– Alt har gått veldig fort, forteller leder for styret, Trygg Jakola.

Met menemmä nyt etteenpäin tämän kväänin kielen ja kulttuurin kans, sier Jakola på kvensk.

Nå får Vadsø, Porsanger og Kvænangen penger til kvenske språksentre – NRK Kveeni

– Vi fikk penger fra departementet i slutten av april. Siden har vi stiftet et aksjeselskap, gjort vedtekter, gått ut med utlysing og gjort intervjuer, og vi har tilsatt en leder. I løpet av disse månedene har vi klart å få Kvensk språksenter på beina, forteller Jakola.

Trygg Jakola

Trygg Jakola ser en lys fremtid for kvensk språk. Som styreleder av Kvensk språksenter og Kvensk språkting, ser han en positiv utvikling for både kvensk språk og kultur.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Det var viktig med kompetanse i kvensk når dere valgte en sjef til Kvensk språksenter?

– Klart, vi vil at språksentret skal synliggjøre kvensk språk og kultur! Vi hadde et luksusproblem siden tre av de fire søkerne var kvalifiserte, men Mari Keränen var helt klart den aller beste.

– Det er ikke så mange lenger som snakker kvensk i «kvenenes hovedstad»?

– Nei, og akkurat derfor må vi jobbe aktivt mot barn og unge. Den nye lederen vil være med å sørge for at det blir gitt et tilbud om kvensk språk og kultur i barnehage og skole i Vadsø. Det vil bli fast kvensk språkkafe her, kvensk språkkurs og mye, mye mer. Vi i Vadsø gleder oss veldig, forteller Jakola som fortsetter på kvensk.

Met olemma iloinen ku olemma saanu Marin tänne Vesisaareen kväänin kielen sentterin johtaajaksi. Mie luulen että kväänin kielelä on valosa tulevaisuus täälä Vesisaaressa, kväänitten pääkaupunkissa, sannoopi Jakola omalla kielelä.

Spennende jobb

Mari Keränen har en meget solid CV å vise til. Hun håper at hennes bachelorgrad i nordiske språk, mastergrad i fennougristikk og doktoravhandling innen standardisering av skriftspråk av blant annet kvensk, kan komme folk til gode. Hun har tross sin meget akademiske bakgrunn et veldig jordnært og praktisk forhold til det konkrete revitaliseringsarbeidet hun skal ta fatt i.

– Denne jobben er utrolig spennende. Det føles veldig meningsfylt å komme i gang med praktisk arbeid. Jeg må selvsagt bruke litt tid nå til å skape infrastruktur til Kvensk språksenter, og få datautstyr og telefon på plass. Målet er at det skal være en lavt terskel for å søke hjelp hos oss. Vi kan gi råd for revitaliseringsarbeidet, bidra med oversetting, gi språkkurs osv. Kvensk språksenter skal bli en møteplass der alle er velkommen, sier Keränen ivrig.

Mari Keränen

Mari Keränen gleder seg til å styre Kvensk språksenter i Vadsø. Hun håper sentret kan bistå positivt for kvensk språk og kultur i hele Øst-Finnmark.

Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

– Ruija Kvenmuseum blir et signalbygg i landsdelen, og sammen med flere kvenske aktører skapes det nå et kvensk miljø i Vadsø?

– Absolutt! Nå får vi flere funksjoner i ett og samme bygg. Stedsnavnsforskning, kvensk ordbokprosjekt, museumsvirksomhet, oversetting, kvensk i skole og barnehage, er temaer som jobbes med her. Sammen er vi mange, vi sitter ikke alene lenger. Jeg håper Kvensk språksentret kan bidra positivt for hele Øst-Finnmark og ikke bare i Vadsø, sier Keränen som starter som leder for sentret den 19. november.

Hun sender en liten hilsen på kvensk til Finnmark: – Mie iloitten paljon ku mie pääsen kohattelemhaan vesisaarelaissii ja finnmarkkulaissii ja saatan oppiit enämpi kaunista kainun kieltä!