Hallgrim Rogn, Innovangsjonsminister

STORSTILT ANNONSE: Hallgrim Rogn i Innovangsjon har sammen med Vang kommune og næringslivet i bygda fått til et lite kunststykke. Mandag la de ut 30 nye stillinger i den lille bygda.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Her er det 30 ledige jobber

VANG I VALDRES (NRK): Mens Olje-Norge sliter, legger den vesle fjellkommunen i Valdres ut 30 nye stillinger samtidig. Fellesannonsen med næringslivet hylles av arbeidsdepartementet.

Vang kommune ligger helt øverst og vest i Valdres. I Oppland fylke. I Innlandet. Kommunen hadde 1. januar 1.619 innbyggere.

Mens arbeidsledigheten i Norge fortsetter å stige, og nå har bikket 4 prosent, er ledigheten i den lille bygda innunder fjellet mot Vestlandet, i overkant av 1 prosent.

Og som ikke det var nok, nå gjør de noe som vil få ledighetstallene til å synke ytterligere.

Vang kommune i Valdres

VAKKERT: Vang kommune i Valdres er liten, men ligger vakkert plassert innunder fjellene mot vest og nord, og har mange ledige stillinger ledig fra og med denne uka.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Selger bygda

I 2011 startet en gjeng unge og engasjerte folk med kjærlighet til bygda noe de kalte Innovangsjon. De ønsket å gjøre Vang til en attraktiv kommune å bo og etablere seg i.

For å få til det må det jobber til. Og det er blant annet det bygdeutviklingsselskapet har drevet med i årene etterpå.

– Vi merker ingenting til de store, landsdekkende konjunktursvingningene her i Vang i Valdres.

Hallgrim Rogn, Innovangsjonsminister

Siste utspill fra gjengen i Innovangsjon kom etter at kommunen ville søke etter 10–12 personer som kunne jobbe på det nye bofellesskapet for bosatte, mindreårige flyktninger i Vang.

Hva om vi prøver å gjøre dette litt større, tenkte Hallgrim Rogn, mannen som etter noen år utenfor bygda nå er Innovangsjonsminister og jobber på heltid med å løfte Vang framover.

– Vi så at 10–12 kommunale stillinger var såpass mye at hvis vi fikk med det private næringslivet i tillegg, kunne vi få en veldig stor bredde i jobbtilbudet. Vi tenkte det økte sjansen for å få folk til å velge Vang. Når et par for eksempel vurderer å flytte hit, ønsker både mor og far jobb. Med så bred annonse, treffer vi kanskje flere, sier Hallgrim.

Og kort fortalt så nappet næringslivet på agnet Innovangsjon kastet ut.

Innovangsjon annonserer 30 nye stillinger i Vang

UTLYSER 30: Hallgrim Rogn i Innovangsjon sitter sammen med grafisk designer Ingrid Wigdel og har startet arbeidet med å få ut de 30 stillingsannonsene på nettet.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

I en svær kampanje som ble offentliggjort i aviser, på nett og på sosiale medier mandag, annonseres det etter til sammen 30 nye stillinger innen alt fra vernepleie, hotellbransjen og byggenæringen. De trenger lærere og nye ansatte innen barnevern og turisme. Alle stillingene med søknadsfrist i midten av februar.

I en kommune med 1.619 innbyggere er det mye.

– Vi har hele bredden i disse jobbene her. At nesten halvparten av jobbene er fra det private næringslivet, viser at det satses. Det er artig, sier Hallgrim.

Og Innovangsjonsministeren er veldig klar på hvorfor de gikk inn for en felles, samordnet og stor annonse med det som han garanterer er reelle, ordentlige stillinger som det blir noe av.

– Når man står sammen, når man lenger enn hvis man står alene. For det andre gjør en felles annonse det lettere å nå flere, og det igjen gjør at vi når potensielt helt andre søkere enn vi ville fått med enkeltannonser, forteller Rogn.

Tom Kjetil Tørstad, daglig leder TK Totalbygg

ER MED: Tom Kjetil Tørstad er daglig leder i TK Totalbygg i Vang. De trenger to ansatte til og er en av bedriftene som er med på fellesannonsen i regi av Innovangsjon.

Foto: Sigrid Havig berge / NRK

Hyller framoverlent kommune

Tom Kjetil Tørstad er daglig leder i TK Totalbygg i Vang. De driver med alt innen bygg. På lønningslista i dag har de 15–16 personer.

TK Totalbygg er en av bedriftene som nå søker etter arbeidskraft i den store, felles annonsen i en av Opplands minste kommuner. Og det i ei tid, og i et land, der pilene peker oppover når det gjelder arbeidsledighet.

Byggfirmaet trenger en formann og en administrativt ansatt som blant annet kan drive med kundeoppfølging.

– Jeg håper folk utenbygds fra søker på jobbene våre og finner Vang som den fantastiske plassen den er!

Tom Kjetil Tørstad, daglig leder i TK Totalbygg i Vang

Med en felles annonse og kampanje så bedriftslederen for seg at det ble litt mer oppmerksomhet rundt det hele, og at de ville nå flere med jobbannonsen sin og få flere mulige søkere.

– Jeg så ingen grunn til ikke å hive meg på dette prosjektet. Vi har forsøkt å søke etter folk før, men det var vanskelig å få tak i de rette søkerne når vi sto alene, sier Tom Kjetil Tørstad.

Han har bare godord å si om det arbeidet som blir gjort for å drive bygda videre.

– Det er utrolig hyggelig at Vang er så framoverlent som de er når det gjelder dette med arbeid. Kommunen har satset i forhold til Innovangsjon som selger bygda. Med en god selger får det positive ringvirkninger, og det er meget behagelig å være en del av det, sier en engasjert bedriftsleder.

Kristina Burwinkel (27) er en av dem som er på jakt etter jobb i Vang. Den tyske legen har bodd i Vang i et halvt år, og håper nå at det blir muligheter for en relevant jobb. Hun ønsker å skaffe seg mer praksis og bedre norskkunnskaper.

– Jeg håper å kunne få en jobb som personlig assistent eller på hotellet, som kan gi meg nyttig erfaring for å jobbe som lege senere, smiler hun.

Det var helt tilfeldig at den tyske legen havnet i Vang, og hun trives veldig godt.

– Det er flott her, med fin natur og hyggelige folk. Et godt sted å leve, sier Kristina, som håper at de mange utlyste jobbene vil gjøre at flere folk ønsker å flytte til Vang.

Skryt av departementet

Tidligere fylkesmann i Oppland og leder i NHO Innlandet, Christl Kvam, er nå statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

I alle disse tre jobbene har hun vært opptatt av hvordan skape arbeidsplasser, beholde arbeidsplasser og hva kommuner, næringsliv og private bør gjøre i denne sammenhengen.

Christl Kvam, NHO

ARBEIDSPLASSER: Statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam, har både i dagens jobb, i jobben som NHO-leder i Innlandet og fylkesmann i Oppland vært opptatt av å skape arbeidsplasser. Hun hyller initiativet i Vang.

Foto: Knut Sveen

Hun kjenner også godt til miljøet i Vang i Valdres. Og hun liker det hun hører da vi presenterer henne for det siste initiativet til Innovangsjon og Hallgrim Rogn.

– Dette er veldig lurt tenkt! Det at de her tenker strategisk på hvordan de skal rekruttere folk både godt og bredt, er lurt. Dette støtter også veldig godt opp under denne regjeringens utrolig viktige jobb med å skaffe arbeid til folk, sier statssekretæren.

Christl Kvam tror samarbeidet de har stablet på beina i Vang mellom kommunen, næringslivet og miljøet i Innovangsjon, er unikt og noe mange kan lære av.

– Det at både kommunen og næringslivet har arbeid til folk gjør at du får det mangfoldet som skal til for å tiltrekke seg de beste og de man har mest lyst på. Jeg tror at langt flere kommuner og naturlige bo- og arbeidsregioner burde tenke akkurat slik Vang gjør, sier Kvam.

– Jeg gleder meg over utviklingen i Vang, og jeg gleder meg særlig i utviklingen i Innlandet. Nå viser det seg hvor godt det er å ikke bare være avhengig av olje.

Christl Kvam, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet

Og Innovangsjonsminister Hallgrim Rogn er, kanskje i motsetning til mange i samme jobb som han andre steder i landet, optimist når det gjelder framtida.

– Jeg har virkelig troen på at dette kommer til å fungere. Jeg tror mange ønsker å leve det livet man kan leve i Vang. Jobb, bolig og sosialt nettverk er viktig når du skal ta det valget. Nå kan jobb-biten være løst, avslutter Rogn.