Hopp til innhold

Vannet nærmer seg E6 i Fåvang i Ringebu

Vannet i Gudbrandsdalslågen stiger, og kommunen og Statens Vegvesen vurderer fortløpende om vegen skal stenges.

E6 Fåvang

Elva vokste med én cm i timen mellom klokken 08.00 og 10.00. Vannet stiger fortsatt, men ikke med like stor hastighet som i morgentimene.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Vedtaket om å stenge vegen for å bygge flomvoll blir eventuelt fattet av Statens Vegvesen i dialog med kommunen.

Tromsnesvegen klargjøres som omkjøringsveg ved eventuell stengning av E6 ved Fåvang.

– Vi følger utviklingen nøye, og har tett dialog med kommunen. Dette er et øyeblikksbilde som kan endres raskt, forklarer kriseleder i Statens Vegvesen i Oppland, Anita Moshagen.

Jobbes fortøpende med prognoser

I Ringebu er det nå så mye vann at kommunen er fullt forberedt på ødeleggende flom. Vannstanden i Lågen er fortsatt stigende.

Kommunen satte ned krisestab klokken 0730 i dag morges, og det jobbes fortløpende for å innhente målinger og prognoser rundt utviklingen i Lågen.

Heldigvis vokser ikke elva like raskt som tidligere i dag, men elva vokste med 1 cm i timen mellom klokken 08.00 og 10.00, skriver kommunen i en pressemelding.

Kriseledelsen tar pause fra kloklken 11.30, men følger situasjonen tett og møtes igjen ved behov.

Jerbanen følger situasjonen

Også for jernbanen begynner vannet å nærme seg. Flere steder langs jernbanen på Frya er vannet høyt.

– Vi følger situasjonen tett, og har økt beredsskapen, sier pressevakt i Jernbaneverket, Ragnhild Aagesen.

Jerbaneverket har en egen hydrolog som følger sitasjonen. De har også egne folk som overvåker linjene oftere enn vanlig.

– Men foreløpig er det ikke aktuelt å stenge togtrafikken, sier Aagesen.

Jernbane Frya, flom 2014

Jernbanen ved Frya i Sør-Fron kommune. Vannet står høyt over jordene og nærmer seg toglinjene.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Flere saker fra Innlandet