Hopp til innhold

Vil la kommunene ta millionregningen

Gjensidige og If Skadeforsikring mener kommunene gjør en dårlig jobb når de sier ja til bygging i flomutsatte områder. Sludder og vås, mener kommunenes interesseorganisasjon, KS.

Flom i Nybergsund

FLOMSKADE: Flere hus i Nybergsund i Trysil har vann på alle kanter.

Foto: Arne Trolldalen / NRK

I Trysilelva, som er hardest rammet av flommen i Innlandet, har vannstanden passert merket for 100-årsflom. I dagene som kommer venter man at vårflommen også vil skylle inn over Mjøsregionen.

Flommen på Østlandet i fjor kostet samfunnet rundt en halv milliard kroner. I år kan det bli nok et enormt erstatningsbeløp.

Øystein Thoresen, Gjensidige

MÅ TA REGNINGEN: Gjensidige mener kommunene må ta regningen når de gir byggetillatelser i flom- og skredutsatte områder, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen.

Foto: Gjensidige

Gjensidige mener kommunene må ta regningen når de gir byggetillatelser i flom- og skredutsatte områder. De vil ha regress.

– Kommunene tar altfor lett på byggesøknadene og det er åpenbart at de ikke gjør jobben grundig nok. Vi ser mange tilfeller av uaktsomhet når hus og bygninger blir flomrasert gang på gang, sier Øystein Thoresen i Gjensidige.

– Flotte tomter går på sikkerheten løs

Dette kan bli skjebnen for mange kommuner når klimautviklingen ser ut til å gi et villere og våtere vær.

Informasjonsdirektøren mener behovet for attraktive tomter og et attraktivt næringsliv i kommunene ofte går foran sikkerheten.

Helge Eide

REAGERER: Områdedirektør i KS, Helge Eide, tilbakeviser påstandene om at kommunene gir byggetillatelser i flom- og skredutsatte områder.

Foto: Johnny Syversen

Helge Eide i KS reagerer sterkt.

– Jeg skal være forsiktig med å kalle dette desperat, men beskyldningene har ingen rot i virkeligheten, sier han.

Mener de beskytter millionoverskuddene

Eide tilbakeviser påstandene om at kommunene gir byggetillatelser i flom- og skredutsatte områder.

Han mener det er åpenbart at kommunene benytter kunnskap når de behandler byggesøknader som er basert på reguleringsplaner vedtatt etter omfattende høringer.

– Det er betenkelig at forsikringsselskapene er tause som østers i vinterhalvåret, men når flommen kommer så er de på banen. Dette kan jo tyde på at forsikringsselskapene gjør dette for å beskytte overskuddet, som gis til eierne, hevder Eide.

Flom i Nybergsund

– Ingen grunn til bekymring

Øystein Thoresen i Gjensidige sier han er opptatt av å hjelpe kundene sine, og forsikringsselskapet gir råd om å bygge andre steder når det er tredje eller fjerde gangen huset blir revet bort av flommen.

Ifølge forsikringsselskapet rammes en kommune hardt når forsikringsregningen fort stiger opp i millionklassen.

Eide i KS mener på sin side at kommunene ikke trenger å bekymre seg.

– Nei, de kan ta det med ro fordi forsikringsselskapene vil slite med å finne holdbar argumentasjon, mener Eide.

Forutsetningen er at kommunene fortsetter å ta høyde for et mer ekstremt vær i fremtiden, påpeker han.

Jon Berge

MÅ TA REGNINGEN: Informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jon Berge, sier at kommunene må tørre å styre hvor folk får bygge.

Foto: IF Skadeforsikring/Kilian Munch

Støtter Gjensidige

Informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, Jon Berge sier de støtter Gjensidige når det kommer til at kommunene må bli strengere på hvor folk får bygge.

– Det er ikke lurt å bygge opp igjen et hus på et sted flommen har tatt huset flere ganger, sier han.

Han påpeker at en ting er naturskadeerstatning, som man får i tilfeller som ved flom. Men det er også mange erstatningskrav som er på grunn av tilbakeslagsskader.

Det betyr at kloakk og vann slår tilbake fordi avløpet i kommunen ikke er godt nok. Der søker If kompensasjon fra kommunene i ettertid.

If deltar blant annet i utvalg satt ned av regjeringen, og i debatter for å få kommunene til å styre bedre hvor folk bosetter seg.

– Det er ikke populært å gå inn å styre dette, folk vil velge hvor de vil bo, og det er mer populært å legge ut nye tomter enn å flytte folk, sier han.