Usikker på hvem narkosiktet er

Retten er fortsatt usikker på identiteten til den ene siktede i den store narkotikasaken i Gjøvik. Mannen fra Polen, som er bosatt i Gjøvik-distriktet, har oppgitt uriktige personalia til både politiet og Gjøvik tingrett. Det framgikk av tirsdagens fengslingskjennelse, der retten forlenget varetekten med nye fire uker for mannen, skriver Oppland Arbeiderblad.

GBL-beslag
Foto: Innlandet politidistrikt