Hopp til innhold

Minst søvn gir mest skolefravær

Ungdom mellom 16 og 19 år sover i snitt to timer for lite hver natt. Og de som sover minst har mest skolefravær.

sovende barn

BØR SOVE 8-9 TIMER: Ideelt sett bør ungdom i videregående alder ha åtte til ni timers søvn, men studier viser at i gjennomsnitt sover de to timer mindre enn det. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

– Jeg la meg klokka to og stod opp klokka fem, sier Mina Olsen som til vanlig går på Sentrum videregående skole i Kongsvinger.

Men hun føler seg ikke trøtt, sier hun. Bare helt vanlig.

Sover for lite

Mina Olsen sover lite, men skulker ikke skolen.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Jeg vant til det, sier hun. Det er så mye hun må få gjort. Være sammen med venner, være på pc-en, gjøre lekser, jobbe med innleveringer, lese til prøver.

Ny forskning viser at ungdom mellom 16 og 19 år i gjennomsnitt sover to timer for lite hver natt.

Mer fravær

Undersøkelsen som forskere fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Uni Research Helse og Nasjonalt folkehelseinstitutt har gjort, viser at det er en sammenheng mellom søvn og skolefravær.

Undersøkelsen omfatter mer enn 8.300 ungdommer i Hordaland som har svart på spørsmål om søvn og psykisk helse. Ett av funnene var at ungdommer med høyt fravær sov i snitt 5 timer og 36 minutter per natt, nesten en time mindre enn ungdom med normalt fravær.

– Vi fant at kort søvntid og søvnvansker hang sammen med høyt fravær, sier psykologspesialist og forsker Mari Hysing ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

– Vi har hatt et stort fokus på skolefravær i Norge den siste tiden. Jeg tror søvn er et av de områdene vi bør ha oppmerksomhet på, sier hun.

Trenger åtte timer

Ideelt sett bør ungdom i videregående alder ha åtte til ni timers søvn, men tidligere studier viser at i gjennomsnitt sover de to timer mindre enn det.

Lærer ser at elever mangler søvn

Lærer Per Thorbjørn Verket ser at mange elever sover for lite.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi ser store individuelle forskjeller. Generelt sett så synes jeg at elevene er opplagte og jobber bra. Men enkelte viser at de har mangel på søvn og virker uopplagte, sier Per Thorbjørn Verket, som er lærer ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger.

– Samtidig ser vi at enkelte elever har en del skulk, kan komme seint enkelte dager og har forsovet seg. Det tror jeg skyldes nattlige aktiviteter på nett.

– Ikke for trøtt

Men Mina Olsen i Kongsvinger tror likevel ikke at hennes søvnmangel har så mye å si for hennes fravær.

– Jeg har fravær, men bare fem dager. Og det er fordi jeg har vært syk.

– Men tror du at mange ungdommer sover for lite, og at det kan føre til fravær?

– Ja det tror jeg. Det er nok noen som tar igjen nattesøvnen ved ikke å dra på skolen.

Den nye undersøkelsen viser også at mange ungdommer snur døgnet i helga – noe som kan føre til en tung start på uka på mandag. Men selv om Mina Olsen bare sover noen få timer om natta i ukedagene, er det litt annerledes i helga.

– Da sover jeg lenger. Da legger jeg meg faktisk tidligere også. Jeg vet ikke helt hvorfor, det bare blir sånn.....Jo, da har jeg ikke lekser.