Hopp til innhold

– Skolen forsterker sosiale ulikheter

Alle barn skal lære å bruke digitale verktøy i grunnskolen. Men store forskjeller i PC-parken i skolene gir elevene ulike forutsetninger for å greie seg i vår digitale hverdag.

Simen Storengen

På Presterud skole er det sju elever per PC. Sjuendeklassing Simen Storengen sier han har lært mer om bruk av digitale verktøy av søsteren sin enn på skolen.

Foto: Torgrim Nibe

– Jeg kan ikke sånn skikkelig mye om å bruke PC, men jeg kan en god del, sier sjuendeklassing Simen Storengen på Prestrud skole i Hamar.

Mens elever ved noen av de andre skolene i Hamar kommune tester bruk av nettbrett i klasserommet, har ikke elevene på Prestrud hatt tilgang til trådløst nettverk før nå.

Kamp om pc-ene

Cecilie Werner Eriksen

Rektor Cecilie Werner Eriksen sier skolen prøver å sette av penger til å oppgradere utstyrsparken.

Foto: Prestrud skole

Kunnskapsløftet innførte som krav at barn skal lære å bruke digitale verktøy i grunnskolen, fordi de er avhengig av å kunne bruke disse i fremtiden.

Men sju år etter reformen ble innført er det store forskjeller på hvor godt rustet de ulike skolene er på å lære elevene bruk av digitale verktøy.

Og det gir store forskjeller på kunnskapsnivået til elevene om å bruke for eksempel datamaskinene som et hjelpemiddel.

– Jeg har lært mest av søsteren min hjemme om å skulle bruke PC-en, forteller Simen.

Og han er ikke alene – Tall fra grunnskolens informasjonssystem viser at det er store forskjeller på antall elever som må dele på PC-er på skolen. Det er ikke bare avhengig av hvilken kommune de bor i, men også hvilken skole du går på.

– Kunnskap om å bruke digitale verktøy, er en del av den verdenen vi utdanner barn til å skulle leve i, så vi må ha det, sier rektor Cecilie Werner Eriksen på Prestrud skole.

Skolen prøver nå å sette av penger til å oppgradere utstyrsparken sin i et trang hverdag.

Det er store forskjeller mellom grunnskoler i hvor godt skodd de er i å undervise elever i digitale verktøy.
Det til tross for at kunnskapsløftet regner data som en av de viktigste tingene elevene skal beherske.

– Øker sosiale forskjeller

Har skolen for mange elever per PC kan det føre til at de ikke lærer det de skal, noe som skaper større sosiale ulikheter blant elevene.

– De elevene som ikke har tilgang på digitale verktøy hjemme heller, stopper opp i utviklingen sin og kunnskapen om hvordan de kan utnytte disse digitale verktøyene, sier nestleder i Utdanningsforbundet i Hedmark, Frode Sørhus.

Han mener de sosiale forskjellene på elvene er store nok allerede, og sier skolene må prioritere å satse mer på digitale verktøy.

– Skolene må sikre at elevene har de samme forutsetningene for å greie seg i dagens digitale hverdag, understreker Sørhus.

Flere saker fra Innlandet