Hopp til innhold

Tiltaltes far: – Vi var bekymret

NORD-GUDBRANDSDAL TINGRETT (NRK): 17-åringen forandret seg i tiden før drapet, forklarte tiltaltes far. Foreldrene sier de prøvde å få hjelp av kommunen.

Vinstra-saken, dag 2

STRESSET: Faren til den tiltalte 17-åringen forteller at sønnen endret væremåte i løpet av ungdomsskolen og at familien håpet det ville bedre seg når han startet på videregående.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Vi var veldig bekymret for det sosiale, sa faren da han inntok vitneboksen torsdag ettermiddag.

Han beskrev sønnen som ensom og lite sosial i de siste årene før drapet. Ifølge faren skjedde det noe med sønnens væremåte i løpet av ungdomsskolen. Fra å være skoleflink, sluttet han blant annet å gjøre lekser, sa faren.

– Det var vanskelig å få blikkontakt med ham, forklarte mannen.

Faren forklarte også at sønnen hadde flere problematiske adferdstrekk som ble tydelige i 2018.

En foreløpig sakkyndigrapport har konkludert med at den tiltalte ikke er strafferettslig tilregnelig. Det var uenighet blant de sakkyndige som derfor kom med en tilleggserklæring.

Ba om hjelp

Foreldrene var så bekymret over sønnen at de tok kontakt med kommunens avdeling for rus og psykiatri samt en ansatt ved skolen for å få hjelp om lag et år før drapet, forklarte faren. Han mener instansen ikke gjorde nok for å hjelpe til. Faren trakk blant annet frem at han mistet tillit til behandlingen da han fikk vite om at instansen var under tilsyn.

Bistandsadvokaten til den avdødes familie, Nina Braathen Hjortdahl, stilte mannen flere spørsmål rundt hvilke instanser familien hadde kontaktet for å få hjelp til sønnen eller om de tok opp problemene i samtaler med skolen.

– I ettertid ser jeg at vi burde kontaktet BUP med en gang, forklarte faren.

– Du går ikke til barnevernet som en velfungerende familie i Gudbrandsdalen, det gjør du bare ikke, sa han.

Mannen var tydelig preget under vitnemålet og hevet stemmen flere ganger. Han rettet også kritikk til sønnens skole som han mener ikke tok affære da tenåringen leverte en skoleoppgave om drap og vold mot kvinner.

– Jeg fikk ikke beskjed om denne. Slik jeg forstod det, ble det avfeid internt om at dette var et vanlig tema for gutter i den alderen, fortalte faren.

NRK har kontaktet både ordfører, administrasjonssjef, rektor ved ungdomsskolen og kommunalsjef i Nord-Fron kommune om kommentar til farens vitnemål. Ingen av dem vil kommentere saken mens rettssaken pågår.

Lærere fra tiltaltes skole skal vitne i morgen. Det skal også 17-åringens mor.

Olav Rønneberg fra tingretten

Olav Rønneberg oppsummerer dagen.

Lette etter sønnen

Faren kom raskt til åstedet etter drapet. Da sønnen ikke kom hjem fra skolen, noe som var uvanlig, reiste faren ut og lette.

– Jeg så to utrykningskjøretøy og fulgte etter, forklarte han.

Da faren ankom åstedet fikk han vite at sønnen hadde knivstukket den 16 år gamle jenta.

– Jeg fikk et slags sammenbrudd, men ble tatt hånd om av politiet, forklarte han.

– Vi var bekymret, gjentok han flere ganger.

På spørsmål fra sønnens forsvarer om hvordan han var som person, oppga faren at gutten var blid og at familien hadde et godt forhold til hverandre.

Tillegg 24. juni 2019:

Nord-Gudbrandsdal tingrett har i ettertid opphevet referatforbudet når det gjelder forklaringene til flere lærere som underviste den tiltalte. Blant annet vitnet kontaktlæreren hans fra ungdomsskoletiden i retten. Hun var også kontaktlæreren til den drepte jenta.

Denne læreren opplyste at gutten var faglig sterk, men at han i en del sammenhenger hadde vært alene og hatt problemer med å finne sin plass i det sosiale. Læreren sa at hun derfor hadde oppmodet andre elever til å hjelpe ham med å bli inkludert.

Læreren sa at hun ikke merket noe til at gutten forandret seg særlig gjennom ungdomsskoletiden. Kontaktlæreren forklarte også at hun kjente til at en faglærer hadde tatt kontakt med moren til gutten for å snakke om den voldelige engelskbesvarelsen.

Valdres-saken, dag 2

OBSERVERER: Rettens sakkyndige, Alexander Flaata og Terje Tørrissen, observerer han under hovedforhandlingen og skal senere komme med sin konklusjon rundt 17-åringens psykiske tilstand. 

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK