Streiketrøbbel for barnefamilier

I dag blir en rekke barnehager og skolefritidsordninger stengt på grunn av streik. Totalt er 8 kommuner i Hedmark og Oppland rammet.

Barnehage illustrasjonsbilde
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Til nå har folk flest merket lite til kommunestreiken i Hedmark og Oppland. I dag blir det annerledes.

Flere medlemmer tas ut

Fra i dag trappes streiken opp og en rekke ansatte i barnehager , skoler og skolefritidsordninger (SFO) tas ut i streik.

Streiken trappes opp i de åtte kommunene i Hedmark og Oppland som allerede er rammet av streik. I tillegg er også Hedmark fylkeskommune rammet av streiken.

Streikemøte

145 medlemmer i Fagforbundet er samlet i lokalene til Gjøvik Arbeidersamfund onsdag.

Foto: Maria Ekerholt / NRK

Fra og med i dag tas det totalt ut 44 barnehager, 30 barneskoler, 12 ungdomsskoler og 5 videregående skoler i streik i Hedmark.

- Dette kommer i tillegg til det som allerede er tatt ut i streik, opplyser nestleder i Fagforbundet Hedmark, Arne Granvoll.

I Oppland tas ytteligere 516 medlemmer ut i streik, og det betyr at totalt 814 fagforbundsmedlemmer i Oppland er i streik fra i dag.

Her følger en oversikt over hvordan streiken rammer i Hedmark og Oppland:

Hamar kommune

SFO ved skolene i Hamar blir enten helt stengt, eller holder åpent kun for 1. trinnselever.

SFO i Hamar

HAMAR KOMMUNE

SFO stenger helt:

Ingeberg skole

Lovisenberg skole

Prestrud skole

Ridabu skole

SFO har kun åpent for 1. trinns-elever:

Greveløkka skole

Lunden skole

Rollsløkken skole

Solvang skole

Storhamar skole

Barnehagene i Hamar holdes åpne fra klokka 08 til 14.30, men gir kun tilbud til halve barnegruppa. Det vil si at barna får komme i barnehagen annenhver dag.

Ringsaker kommune

I Ringsaker er det store variasjoner i SFO-tilbudet fra onsdag morgen. Ved noen skoler stenges SFO helt, mens det har delvis eller helt åpent andre steder.

Se oversikten her: Skolene og SFO i Ringsaker under streiken

Også barnehagetilbudet i Ringsaker vil variere.

Se oversikten her: Barnehagetilbudet i Ringsaker under streiken

Sør-Odal og Åsnes

I Hedmark trappes også streiken opp i Sør-Odal kommune og i Åsnes kommune .

Slik blir det i Sør-Odal:

Åpningstidene i de kommunale barnehagene vil fra og med 2. juni være fra kl 09.00 - 14.00. Driften er i tillegg redusert i denne tiden. Foreldrene forholder seg til den informasjonen som er gitt i den enkelte barnehage.

Skolene er i drift, - med noe redusert tilbud da assistentene er i streik, og med noe alternativ undervisning da svømme- og idrettshall er stengt.

SFO på alle barneskoler er stengt.

Slik rammes Åsnes av streiken:

Åsnes kommune vil fra 2. juni ha over 80 ansatte i streik. Det er i hovedsak ansatte innen eiendom (renhold, vaktmestere, vedlikehold) , SFO, barnehager, assistenter innen skolen og merkantile funksjoner som er i streik.

Dette vil medføre reduset åpningstid i SFO og barnehager, samt reduserte tjenester fra hjemmetjenesten og rådhuset.

Dersom streiken fortsetter vil det medføre flere endringer innen skolene og barnehagene på grunn av redusert eller manglende renhold.

Lillehammer kommune

32 organiserte i Fellesorganisasjonen (FO) som jobber i Lillehammer kommune er tatt ut i streik fra og med onsdag 2. juni.

Det rammer følgende skoler og barnehager:

Ekrom barneskole, Barneverntjenesten, Vingar barnehage, LIllehammer barnehage, Ungdomsaktiviteter, Hammartun ungdomsskole, Åretta ungdomsskole, Kringsjå barneskole, Røyslimoen barnehage, Smestad ungdomsskole, Jørstadmoen barneskole og Nybu barnehage.

Lillehammer kommune har foreløpig ikke spesifisert hvordan streiken vil ramme konkret.

Sel kommune

Slik rammer streiken i Sel kommune:

Streik i Sel kommune

SEL KOMMUNE:

SFO stenger helt:

Sel

Otta

Heidal

Barnehagene:

Begrenset åpningstid fra 10.00 - 14.00, men kun for barn som har fylt 3 år pr. 1.6.10.

Pleie og omsorg:

Det er søkt om dispensasjon for i alt seks ansatte

Annet:

Svømmehallene i Otta og Heidal stenges.

Garderobene i Ottahallen, Heidalshallen og Otta kulturhus stenges.

Østre Toten

Slik rammer streiken i Østre Toten kommune:

Undervisningen ved skolene fortsetter, men det gjøres en fortløpende vurdering av hygieneforholdene. Foresatte informeres om at det kan bli aktuelt å stenge skolene fra mandag 7 juni. Vurdering av dette vil bli gjort fredag 4 juni.

Barnehagene vil gi et redusert tilbud. Styrer vil informere foresatte om hvilket tilbud som gis i den enkelte barnehage.

Streik i Østre Toten

ØSTRE TOTEN KOMMUNE:

SFO stenger helt:

Alle SFOer med unntak av morgentilbudet på Kapp skole stenger.

Barnehager:

Fagerhøy og Smeby barnehage vurderes helt stengt.

Resterende barnehager vil ha redusert tilbud.

Gjøvik

Gjøvik kommune har foreløpig ikke gått ut med informasjon om hvordan streiken rammer når den trappes opp fra onsdag morgen.

Søndre Land kommune

Opptrappingen av streiken i Søndre Land vil få betydelige konsekvenser for det kommunale tilbudet, blant annet i skoler, barnehager og SFO.

Se hvordan det rammer her: Streiken i Søndre Land kommune