Stans i anleggsarbeidet på fv.33

Anleggsarbeidet på fylkesveg 33 over Tonsåsen og på Bjørgo kommer ikke i gang igjen etter ferien. Entreprenøren, Contexo AS, har hevet kontrakten med fylkeskommunen, selv om det gjenstår en del arbeid på vegprosjektet.

Foto: NRK
Foto: NRK