Sliter med rekruttering

Rekrutteringen til Røde Kors går trått og det gjør at det kan bli vanskeligere å få hjelp i fjellet i fremtida. Røde Kors opplever også en medlemsnedgang på over 30 prosent.

Røde Kors sliter med rekrutteringa, og med å opprettholde medlemstallet.