Sjukehusplaner tilbake til start

Styret I Sykehuset Innlandet sitt sjukehusvedtak fører sjukehusorganiseringa tilbake til start, mener samfunnsforsker.

Styreleder Peder Olsen og ansatt representant Liv Thorsen i Sykehuset Innlandet
Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Bente Onstad er førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har fulgt Sykehuset Innlandet sin utvikling nøye de siste årene. Hun har også vært med å utforme en del av det regelverket som regulerer helsevesenet.

Hun er svært kritisk til måten Sykehuset Innlandet har behandlet sjukehusorganiseringa på de siste to årene.

Litt bra for alle

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i dag at både Gjøvik og Lillehammer beholdes som allsidig akuttsjukehus. En seier for opplendingene som har kjempa for å bevare sjukehusene sine.

Forslaget om å bygge opp et nytt sjukehus som skal samle sjukehusfunksjoner i Hedmark og Oppland er borte fra planene, foreløpig.

Kongsvinger og Tynset beholder også akuttsjukehusene sine enn så lenge. Men Hamar-regionen og Elverum må dele et allsidig akuttsjukehus. Det skal bygges et nytt sjukehus på Sanderud som samler psykiatri og somatiske tjenester. Hvor mye av akutt-tilbudene som havner der og hvor mye som blir igjen i Elverum skal diskuteres til høsten.

- Sanderud blir et naturlig tyngdepunkt, mener Nils A. Røhne fra Stange som sitter i styret i Sykehuset Innlandet. Han begrunner det både med at det er på Hedmarken det er størst befolkningsgrunnlag og at det er naturlig når det først bygges et nytt sjukehus.

Det er ikke ordførerne i Elverums-regionen enige i. De har varsla kamp for at Elverum får beholde så mye som mulig.

Mangler idiologi

Bente Onstad mener at sjukehusvedtaket fører organiseringa tilbake til start. Hun mener grunnen er at Sykehuset Innlandet har manglet en tydelig helsepolitisk ideologi.

For to år siden ble det innført funksjonsfordeling mellom sjukehusene i Hedmark og Oppland. Onsager mener at hvis Sykehuset Innlandet hadde vært tydelige på at det var første skritt mot et større sjukehus for begge fylker hadde det vært lettere å forholde seg til for ansatte.

- Det var aldri forankra i en tydelig plan, sier hun.

Mye unødig støy

Bente Onsager mener at det er brukt unødig mye ressurser i en sak som ender med å gå tilbake til det som man hadde før. Både i penger og i antall personer som har jobba med saken.

- Fagfolk har brukt tid på uvesentligheter, sier hun om støyen som har vært. Hun mener styret og ledelsen i Sykehuset Innlandet er ansvarlig for dette.

- De må nå bli tydelig på om vi vil ha høyspesialiserte sjukehus eller om vi heller skal ha sjukehus som skal ha tett samarbeid med primærhelsetjenesten.

Hun tror det siste er det beste. - Det er til det beste for de fleste, sier hun.