– Rypebestanden er halvert

I mange jaktområder fredes nå rypene helt for jakt. – Det er produksjonen av kyllinger som har sviktet totalt i år, forklarer Håkon Solvang ved Høgskolen i Hedmark.

Ryper i ”Hestkjølen” i Nordli

Antallet ryper i fjellet har blitt halvert siden i fjor.

Foto: Knut Andersen

Rype

Flere rovdyr og dårlig vær har påvirket rypetettheten.

Foto: Kenneth Pettersen

– Det er lite produksjon av kyllinger, og vi får meldinger om at de kyllingene som klekkes er veldig små i enkelte områder, opplyser Håkon Solvang.

De siste fem årene har han vært koordinator for det store rypeforvaltningsprosjektet ved Høgskolen i Hedmark. Hver høst samles det inn data fra hele landet for å beregne tettheten av ryper og kyllingproduksjonen. Og årets telling er dårlig nytt for landets rypejegere.

– I år så er tettheten av ryper halvert siden i fjor, sier Solvang.

– Flere rovdyr i fjellet

Det er flere faktorer som påvirker rypebestanden, forklarer Solvang. Lemenår, slik som i fjor, kan ha hatt stor påvirkning på tettheten av ryper.

– I fjor hadde vi veldig mange smågnagere, så da fikk vi også en stor oppgang i antall rovdyr, sier Solvang.

Han legger til at klekkingen av kyllinger har vært sein i år, så sein snøsmelting og dårlig vær kan også ha lagt en demper på kyllingproduksjonen.

Flere områder stenger for rypejakt

Rypejakt

Rypene fredes for jakt i mange områder i hele landet.

Foto: Erik Veigård / Scanpix

Mange jegere vil i høst oppleve at de blir stengt ute på grunn av lav rypebestand. Tynset kommune i Hedmark freder rypene på sin eiendom i Kvikne Østfjell, det gjelder i Tolga for hele Hodalen. Flere private jaktterreng freder også rypene i området.

– Vi freder hele sameiet i år, så det blir ingen rypejakt i det hele tatt, sier Terje Sandberg, leder i Hummelfjell sameie i Nord-Østerdalen.

Han sier det rett og slett ikke er noen ryper å høste av i år.

– Rypetellingene burde ha vist 15 ryper per kvadratkilometer for at det skulle vært et godt jaktår. I år er det bare to ryper per kvadratkilometer, forklarer Sandberg.

Han tror den lave rypebestanden først og fremst er trist for alle jegere, som mister muligheten til å dra på rypejakt i år.

– Ingen grunn til bekymring

Noen terreng åpner allikevel for litt rypejakt, men her er det innført strenge regler for hvor mange ryper man har lov til å skyte.

Men Håkon Solvang advarer allikevel mot tungsinn blant rypejegere, og sier det overhodet ikke er snakk om en kollaps i rypebestanden.

– Det er snakk om naturlige svingninger i bestanden, nå er vi tilbake på det nivået vi hadde for en to-tre år siden. Så om et par år kan det hende det er mye rype i fjellet igjen, beroliger Solvang.