Rekordmange sauedrap

Det kan bli skjebnesvangert for sau og storfe å krysse riksvei 24 mellom Stange og Nord-Odal.

Grethe Stranderholen har mistet fire sauer i trafikken langs rv 24
Foto: Vera Wold / NRK

Riksvei 24 går gjennom beiteområdet til rundt 6000 sau og storfe. Til nå er fire sauer drept på veien. Alle fire tilhørte Grethe Stranderholen.

Dyr på beite krysser riksvei 24
Foto: Vera Wold / NRK

Mange av dem som kjører på dyrene, melder ikke om hendelsen. Da må saueeieren dekket tapet alene, 1500 kroner per sau.

- Det er like frustrerende hver gang, sier Stranderholen.

Den fjerde sauen ble oppdaget for et par dager siden. Den lå revet opp i en stor blodpøl.

- Det fantes ikke bremsespor etter kjøretøyet en gang, forteller Stranderholen.

Hun synes det er bedre at dyret dør umiddelbart etter en påkjørsel, enn at det ligger skadet.

Trafikkøkning med GPS

Vegvesenets målinger av trafikken på riksvei 24 viser en sterk økning de siste årene. Blant annet kjører det flere trailere på veien.

Ku trosser trafikken og krysser riksvei 24
Foto: Vera Wold / NRK

Med hjelp av GPS finner sjåførene den korteste veien, men navigasjonssystemet forteller ikke at veien er smal og svingete, eller at sauer og storfe beiter i området.

Verste sesongen så langt

Leder i beitelaget i Romedal og Stange Sau og Geit, Kaj Teppen, synes at fartsgrensen bør settes ned, fra 80 kilometer i timen til 60, under beitesesongen.

- Det er for høyfartsgrense og for dårlig skilting, mener Teppen.

Han synes ikke riksvei 24 har nok skilt som viser at veien går gjennom et beiteområde. Om skiltene bare var oppe under sesongen, ville kanskje sjåførene lagt bedre merke til de. På den måten er det mulig at man redusere antall dyrepåkjørseler.