Nazi-miljø på Hadeland

Norges Nasjonalsosialistiske Bevegelse sier de har etablert seg på Hadeland og hevder nazi-miljøet er voksende.

Nazi symboler
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Ifølge NNSB sine hjemmesider er det etablert en egen avdeling på Hadeland. I en e-post til NRK bekrefter NNSB at miljøet vokser sakte, men sikkert.

NNSB vil ikke opplyse hvor mange medlemmer de har på Hadeland. Bevegelsen ser opp til Vidkun Quisling og er bekymret for den hvite rase sin fremtid.

- Vi er i dag på vei mot en ødeleggelse av den hvite rasen. Et av våre hovedmål er derfor å stoppe vår utslettelse. Noen kaller det rasisme, skriver NNSB i en e-post til NRK

 

 - Stemmer ikke

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tror ikke på det NNSB hevder på sine hjemmesider.

- Hjemmesidene til NNSB er ikke troverdige. Når de skriver at så og så mange er døpt i Vigrid for eksempel, så har ikke dette rot i virkeligheten. Det er veldig få nynazister i Norge, sier informasjonsrådgiver Martin Bartnes i PST.

Politet følger med

Lensmann Haralf leifsen i Gran bekrefter at det er et lite miljø på Hadeland der medlemmene har nynazistiske sympatier.

- Vi har oversikt over miljøet og det er ganske rolig. Men jeg vil understreke at det er naivt å tro at dette miljøet ikke kan vokse hvis omstendighetene skulle ligge til rette for det, sier Leifsen.

Må være oppmerksomme

Det er viktig at samfunnet er oppmerksom på de nynazistiske miljøene, sier fungerende leder Henrik Lunde i Antirasistisk senter.

- Det finnes dessverre nok av eksempler på at slike miljøer vokser hvis de får være i fred, så vi må være oppmerksomme på personer med slike sympatier, sier Lunde.