Milliardkontrakt undertegnet for riksveg 4

I dag ble en milliardkontrakt underskrevet på Gran.
Entrepenørgiganten NCC skal bygge ni kilometer av riksvei 4. Prislapp: 1,1 milliarder kroner.

Per Morten Lund og Morten Tjomsland

Per Morten Lund, regionvegsjef i Statens Vegvesen og Håkon Tjomsland, administrerende direktør i NCC, spiste kake i dag. I oktober starter arbeidet med vegen.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Prosjekteringa av den nye firefelts veien gjennom Gran kommune har pågått i mange år, og har vært mer krevende enn veiprosjekter flest.

– Det er en dal med gode jordbruksarealer, naturinteresser og boliger, og det å finne en vei som kan tilfredstille alle, har vært krevende. Så det har vært en lang planleggingstid, men det er vi heldigvis ferdige med nå, sier Per Morten Lund, regionalveisjef i Statens Vegvesen.

Per Morten Lund

Per Morten Lund sier det har vært svært krevende å planlegge den nye riksveg 4.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Tungt trafikkert strekning

Den nye veien gjennom Gran koster 1,1 milliard. Hele strekningen som er utbygd på riksveg 4 har en prislapp på 2,7 milliarder kroner. To av disse milliardene skal finansieres gjennom bompenger.

Men først skal entrepenøren NCC bruke tre år på å bygge strekningen gjennom Gran.

– På det meste kommer 150 til 200 mann til å arbeide på dette anlegget, forteller Håkon Tjomsland, administrerende direktør i NCC.

Tunell under Gran sentrum

I dag går den tungt trafikkerte riksveien gjennom Gran sentrum. I 2016 blir det en slutt: En nesten to kilometer lang tunell skal bygges under kommunesenteret.

samferdsel, Rv4, riksveg 4, motorveg, firefeltsveg, NCC, Statens vegvesen, storkontrakt, milliardkontrakt, veg, tunnel, tunell

Storkontrakt på riksveg 4

– Dette vil bety mye for Gran sentrum, som vil få frigjort arealer og kunne drive utvikling av næringsliv og bosetningpå en helt annen måte enn man har kunnet gjøre til nå, sier Per Morten Lund.

Anleggsarbeidet starter i oktober.

Flere saker fra Innlandet