Må vise frem radonmålinger

Fylkesmannen i Oppland ber Lillehammer kommune offentliggjøre radonmåinger som de har lovt skal være hemmelige.

Radon siver inn i hus

Radon siver inn i hus fra grunnen. Det radioaktive grunnstoffet finnes i jordluft. Statens strålevern anbefaler målinger i alle norske hus.

Foto: NRK

Da Lillehammer kommune for noen år siden bevilget penger til målinger var det med løfte om at resultatene skulle holdes hemmelig.

De mange som ble gitt muligheten til å måle radonforekomster i sine hjem, ble lovet full taushet om resultatene, skriver GD.

Medhold

Nå har Fylkesmannen i Oppland gitt en privatperson, Eivind Bell Saxegaard i Oslo, medhold da han anket en avgjørelse fra Lillehammer kommune.

Han krevde innsyn i radonmålinger av huset som var gjort av husets tidligere eier, som betingelse for kjøpet, men fikk nei fra kommunen som har vedtatt at måleresultatene skal holdes hemmelig.

Gir innsyn

Nå ber Fylkesmannen om offentliggjøring:

– Det er ingen ankemulighet på vårt vedtak, og kommunen må være relativ rask i forhold til den personen som har krevd innsyn, sier saksbehandler hos fylkesmannen, underdirektør Jo-Bjørnar Haugen til GD.

Påvirker andre kommuner

Kommunalsjef Bjørn Lie i Lillehammer

Kommunalsjef Bjørn Lie i Lillehammer.

Foto: Silje Josten Lien / NRK

Kommunalsjef Bjørn Lie tror Fylkesmannens vedtak vil skape presedens i andre kommuner som også har kartlagt radonnivå.

Lie sier de har kommet i en håpløs situasjon, og at de har tatt kontakt med Justisdepartementet for å søke råd.

Nå må de imidlertid forholde seg til vedtaket fra Fylkesmannen.

Kommunen vil i nær framtid informere de i Lillehammer som har vært med på undersøkelsen, og som nå trolig får resultatet offentliggjort.

Flere saker fra Innlandet