Kraftig opptrapping av streiken

Streiken blant de stats- og kommuneansatte blir også trappet kraftig opp i Hedmark og Oppland etter pinse.

 

I hele landet tas 16.000 nye ut i streik.

I Hedmark tar Fagforbundet ut 526 medlemmer til, i Oppland 503. Til sammen vil 956 medlemmer av Fagforbundet i Hedmark være i streik og 735 i Oppland.

Arne Granvold som er streikeleder Fagforbundet i Hedmark, sier publikum vil merke utvidelsen av streiken.