Hopp til innhold

Klarte å bli kvitt MC-klubb

Flere kommuner sliter med å bli kvitt kriminelle MC-klubber. I Elverum bidro politiet til å knekke en klubb med tilknytning til Hells Angels.

Hells Angels-klubbhus i Øvre Eiker

Mange kommune sliter med å bli kvitt MC-klubber med tilknytning til Hells Angels. Politiet i Elverum bidro til å hindre etablering av en MC-klubb i byen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Torgeir Kristiansen

Politiførstebetjent Torgeir Kristiansen

Foto: Jørn Nordli / NRK

Dette er blant annet en høyt prioritert oppgave i Ringsaker kommune, der politikerne og politiet sliter med å få lagt ned Hells Angels-klubben.

Politiførstebetjent ved Elverum politistasjon, Torgeir Kristiansen, er tilbake til det som var lokalene til Bygda MC i Elverum. Politimannen var her ofte på begynnelsen av 1990-tallet da de oppdaget at motorsykkelklubben drev med ganske mye mer enn å mekke motorsykler. Han er glad de gjorde en kraftig innsats mot klubben.

– Jeg mener vi gjorde en god jobb og er glad vi slipper å ha en slik klubb her. Det hadde nok dratt med seg mer kriminalitet og straffbare handlinger både for dem som var i klubben og andre rundt miljøet, sier politimannen.

Razzia og uroaksjoner

Politiet valgte å prioritere en offensiv mot den mc-klubben og hadde flere razziar i lokalene.

Det ble beslaglagt narkotika, hagle, salongrifler, maskinpistol, elektrisk sjokkapparat, flere kniver og bajonetter. I tillegg var personer knytta til mc-klubben involvert i flere voldsepisoder.

Uroaksjoner over lang tid bidro etterhvert til at Bygda MC ble oppløst:

– Vi var nok ikke den eneste årsaken til at klubben forsvant, men at det påvirket at klubben ble oppløst, det er jeg rimelig sikker på. Det ble heller ikke så attraktivt for andre klubber å komme hit, da vi var såpass aktive her i Elverum, sier Torgeir Kristiansen.

I dag er det ingen kriminell MC-klubb i Elverum. Men flere andre steder i Hedmark og Oppland er det MC-klubber som nå er støtteklubber til Hells Angels. Uten politiets innsats på begynnelsen av 1990-tallet kunne Hells Angels også vært etablert i Elverum:

- Det er det vanskelig å si noe sikkert om, men muligheten hadde i hvert fall vært større hvis vi ikke hadde gjort noe med dette, sier førstebetjenten.

Hør reportasjen om politiets innsats mot det kriminelle MC-miljøet i Elverum:

Lokket til seg mange ungdommer

MC-klubben arrangerte flere fester som lokket til seg ungdommer, også mange unge jenter:

– Vi så det da vi var her i forbindelse med fester at det var unge jenter her. Vi var bekymret for dem og det var blant annet derfor vi satset på å få klubben til å opphøre her, sier Kristiansen.

Det var bare en håndfull unge menn som var fullverdige medlemmer av motorsykkelklubben. Men de hadde både såkalte ”prospects”, det vil si noen som ville bli medlemmer, og ”hangarounds”, ungdommer som hang sammen med medlemmene fra klubben.

Godt bevoktet

Eiendommen Bygda MC leide i Elverum var en bygning som var godt bevoktet av medlemmene i klubben.

– Mange steder var det gitter foran vinduene. Dørene var sikret med slåer og det var inngang på framsiden og baksiden. De hadde videoovervåkning slik at de kunne følge med på hva som skjedde på utsiden og et slags vakttårn. Så de gjorde en del for å kunne være mest mulig i fred, forklarer Kristiansen om klubblokalet som i dag er forlatt.


Flere saker fra Innlandet