Bøndene får 1,24 milliarder i årets jordbruksoppgjør

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har kommet til enighet i årets jordbruksoppgjør.

Bonde i arbeid.

HØYERE INNTEKT: Bøndene har fått 20 600 kroner per årsverk i årets jordbruksoppgjør.

Foto: Åserud, Lise / Åserud, Lise

– Det har vært krevende, men vi har kommet i mål med en god avtale. Den gir gode inntektsmuligheter, og bygger opp under et aktivt landbruk over hele landet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Hun legger til at avtalen reduserer inntektsgapet og har en sterk distriktsprofil.

Hun møtte pressen i ettermiddag sammen med leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

– Vi har klart å få redusert inntektsgapet med andre grupper, og det har vært et viktig prinsipp for oss. Det er første gang siden 2013 at vi oppnår dette, sier Bartnes.

Han legger til at han håper denne utviklingen vil fortsette.

– Bøndene har fått 20 600 kroner per årsverk, og det er vi glade for, sier Hoff.

Jordbruksoppgjøret 2019

ENIGHET: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad, leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff møtte pressen torsdag ettermiddag.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tørke og klimaendringer

Bollestad peker på at det er en tydelig klima og miljøprofil i den nye avtalen.

– Det er vel ingen som har fått erfare klima og klimaendringer så mye som det landbruket fikk, både i fjor, året før og i den daglige driften, sier Bollestad.

Det er samlet sett satt av fem millioner kroner til klima- og miljøtiltak i avtalen.– Dette er viktig fordi at de som driver landbruk er helter, som gjør en jobb for oss alle, sier Bollestad.

Skryt til KrF

Bartnes legger vekt på at man i den nye avtalen har fått et høyere nivå når det gjelder inntektsutvikling til bøndene enn ved tidligere oppgjør.

– Det har vi fått til etter tøffe forhandlinger med regjeringen, og KrF som regjeringsdeltager har bidratt til å få på plass en jordbruksavtale. Vi håper at den utviklingen fortsetter, og vi mener at det er viktig at vi satser på landbruk for framtiden, sier Bartnes.

Nesten 1 milliard kroner fra hverandre

Bøndenes opprinnelige krav hadde en ramme på 1,92 milliarder kroner. Det var langt unna statens tilbud på 1 milliard. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlet sammen, med staten ved Landbruks- og matdepartementet som motpart.

Fra bøndenes side var det knyttet ekstra spenning til årets oppgjør, som gjelder inntektsåret 2020, fordi Landbruksdepartementet er overtatt av KrF-nestleder Olaug Bollestad.

I fjor krevde bøndene 1,8 milliarder, men oppgjøret landet til slutt på 1,1 milliarder.
I år har bondeorganisasjonene tydelig prioritert å løfte kornproduksjonen, styrke strukturen i næringen og satse på frukt, bær og grønt i sitt krav.

PRESSEKONFERANSE: Landbruks- og matdepartementet og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møtte pressen torsdag ettermiddag.