Hopp til innhold

Innlandsregioner på bunn i kommune-NM

Hedmark og Oppland kommer dårlig ut i NHOs kommune-NM der kommunene vurderes ut i fra økonomiske rammer. Verst er det i Glåmdals-distriktet i Hedmark.

Hvor er dette?

Eidskog rådhus i Glåmdal-regionen. Regionen endte på 75. og fjerde sisteplass i NHOs kommune-NM.

Foto: Privat

Kommune-NM er en årlig kåring av NHO der kommunene rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft. Dette er vurdert ut i fra forhold ved arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal attraktivitet.

Fire innlandsregioner ligger på lista over de 20 lavest rangerte regionene i Norge. Glåmdals-distriktet får bunnotering og ender nesten helt nederst, på en 75. plass.

Midt-Gudbrandsdal ender på 72. plass, og Nord-Gudbrandsdal rangeres noe høyere enn naboregionen med 69. plass.

Nord-Østerdal, med kommunene Tolga, Os, Rendalen, Folldal, Alvdal og Tynset, ender opp på 60. plass.

Totalt 79 regioner er rangert i NHOs kommune-NM, en undersøkelse som ser på regionene og kommunenes økonomiske og befolkningsmessige utvikling.

Vurderer selvbergingsevnen

Kommune-NM er en undersøkelse som ser på kommuners økonomiske muligheter og faktorer som trivsel og dekningsgrad for offentlige tjenester holdes utenfor.

– Det er viktig å understreke at kommune-NM rangerer kommunene ut ifra kommunenes selvbergingsevne. Dermed ser man at flere kommuner som gjorde det bra i kommunebarometer-undersøkelsen i fjor, kommer langt dårligere ut i kommune-NM, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Christl Kvam.

Kommunereform på trappen

Norske kommuner mottar statlig støtte per innbygger, og denne er justert i forhold til folketall. Lillehammer for eksempel 20. 000 kr per innbygger, mens Øyer mottar 50. 000 kr.

– Vi har et system i Norge der de mest folkerike kommunene finansierer de med lavere innbyggertall. De fleste kriteriene kommune-NM bruker har sammenheng med innbyggertall. Dette blir dermed i stor grad bestemmende for kommunens eller regionens rangering, sier Christl Kvam.

Kommune-NM klargjør hvilke kommuner som ville fått problemer dersom dagens støtteordninger falt bort. Regjeringens kommunereform er allerede vedtatt i Stortinget, og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har foreslått sammenslåing som et middel for å styrke kommunene med lave innbyggertall.

Les også: Ber kommunene skaffe seg partnere

Les også: Samarbeidspartene er enige om kommunereformen

Betydelige utviklingsproblemer

Regionene bedømmes ut ifra kriterier som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet, herunder arbeidsmarked, økonomiske forhold, utdanningsnivå, befolkningsvekst og inntektsnivå.

Ifølge NHO viser rangeringen at de lavest rangerte regionene står ovenfor betydelige utviklingsutfordringer.

En sammenligning med kommune-NM som NHO gjennomførte i 2008, viser at tendensene i dag stort sett er de samme som den gang, men at forskjellene mellom kommunene som scorer høyt og lavt har vokst ytterligere over de siste seks årene.

Blant de totalt 79 regionene som omfattes av undersøkelsen, kommer Lillehammer-regionen på 14. plass, og rangeres dermed høyest blant Hedmark og Opplands regioner.

Flere saker fra Innlandet