HRB nekter å frigi underslagsrapport

Styret i Hadeland og Ringerike Bredbånd (HRB) nekter å frigi granskingsrapporten etter at en tidligere økonomisjef skal ha underslått 18,6 millioner kroner fra selskapet.

Hadeland og Ringerike Bredbånd

– HAR INGEN PLIKT TIL Å GI INNSYN: Styreleder i HRB sier bredbåndsselskapet er unntatt offentlighetsloven, selv om det er offentlig eid, og dermed ikke plikter å gi innsyn i granskingsrapporten etter millionunderslaget.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Tidligere i uka ble det kjent at granskingsrapporten Hadeland Energi konkluderer med at verken styret, revisor eller daglig leder kan stilles til erstatningsansvar for underslaget som ble oppdaget ved en tilfeldighet av politiet i Romerike denne våren.

Rapporten kom i kjølvannet av at politiet i forrige uke var ferdig med å etterforske den tidligere økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd for å ha underslått til sammen 20,9 millioner kroner fra Hadeland og Ringerike bredbånd og fra Hadeland Energi.

Det er revisjons- og rådgivningsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PWC), som har gjennomført granskingen, på bestilling fra begge selskapene

Frigis ikke

BI-professor Petter Gottschalk er kritisk til rapporten og uttalte følgende til NRK:

– Det er en grei rapport som viser hvordan den siktede har sittet på begge sider av bordet og kunne overføre penger til seg selv. Og det er tydeligvis en fullmakt han har fått av styret, og som han aldri burde fått, sier Petter Gottschalk, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Han mener at rapporten gir inntrykk av å være et bestillingsverk hvor den som betaler for granskingen, i dette tilfellet Hadeland Energi, slipper for lett unna.

Men mens NRK har fått innsyn i rapporten fra energiselskapet, holder datterselskapet Hadeland og Ringerike Bredbånd rapporten tett til brystet, og vil ikke frigi den nå.

Den kjøper ikke Rune Meier. Han er gruppeleder for Høyre i kommunestyret i Gran, en av eierkommunene i Hadeland Energi, som igjen eier Hadeland og Ringerike bredbånd. Han mener bredbåndselskapet nå må gi innsyn i granskingsrapporten

– Vi snakker om et offentlig eid selskap, og det er et betydelig underslag i forhold til størrelsen på selskapet, og derfor er det viktig at allmennheten får innsyn i det, sier Meier.

Kai Glemmestad

Styreleder i HRB, Kai Glemmestad, sier granskingsrapporten ble bestilt med tanke på eierne av selskapet.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

– Opp til eierne å bestemme

Styreleder i Hadeland og Ringerike bredbånd, Kai Glemmestad sier at styret bestilte rapporten for at eierne skal kunne vurdere hvilke grep som bør gjøres i selskapet. Inntil det er gjort vil styret holde rapporten hemmelig.

– Vi har nedsatt et profesjonelt utvalg som skal gi eierne råd. Og under generalforsamlingen den 2. september blir det klart om det blir gjort noen grep, sier Glemmestad.

Han avviser at selskapet er i en spesiell situasjon fordi det er offentlig eid, og dermed er underlagt offentlighetsloven.

– Nei det er ikke slik. Hvis vi hadde drevet kommunal virksomhet så hadde det vært slik. Men vi driver i et konkurranseutsatt marked hvor vi konkurrerer på like vilkår med private virksomheter, og er helt klart unntatt fra offentlighetsloven, hevder han.

Glemmestad legger likevel til at den dagen rapporten eventuelt er på postlistene i kommune, er det en annen sak.

– Tjent med mer offentlighet

Rune Meier mener at selskapet likevel ville være tjent med å legge alle kort på bordet nå.

– Jeg har problemer med å skjønne at de skal være unndratt offentlighetsloven. Mer offentlighet er dessuten et mål i seg sjøl, spesielt når det gjelder en sak som er såpass stor lokalt som denne underslagssaken er, mener Meier.