Høyreist skjelett til ny kirke

Stålkonstruksjonene reiser seg allerede 24 meter opp mot himmelen. Om vel ett år blir det storstilt innvielsesfest for Vålers nye kirke.

Våler kirke, tårnet

Stålskjelettet til nye Våler kirke rager allerede 24 meter til vers, men skal bli enda høyere.

Foto: Bjørn Opsahl

I slutten av mai skal 150 tonn med stålkonstruksjoner fordelt på 275 ulike deler være på plass. Så begynner arbeidet med å kle inn stålet med tre.

Rammeverket av stål er kortreist. De flere tonn store bjelkene fraktes to mil fra Sønsterud i Åsnes. Over påske skal den store korsramma som skal ligge på toppen av tårnet være på plass.

Skal bli høyere

– Nå monterer vi klokketårnet over prekestolen, forteller prosjektleder Steinar Grinden hos hovedentreprenør Martin M. Bakken. Nå er tårnet 24 meter høyt, men skal bli enda litt høyere.

– Arbeidet har gått veldig bra. Vi er i rute, og jeg er imponert over det som blir gjort. Dette er artig, sier Grinden.

62 millioner

Prislappen på kirka er på 62 millioner kroner. 34 millioner er forsikringsutbetaling, 22 millioner skal lånes med kommunal garanti. 5,8 millionr må komme som gaver og dugnad.

Steinar Grinden

- Vi er i rute, og jeg er imponert over arbeidet som gjøres, sier prosjektleder Steinar Grinden.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

I tillegg blir det nytt kirkeorgel til 4,6 millioner kroner. Kontrakten med den tyske leverandøren underskrives fredag.

Martin M. Bakken har hatt mange oppdrag, fra kulturhus til militærforlegninger. Men kirker er sjeldne oppgaver. Sist de bygde kirke var St. Torfinn i Hamar i 1939.

– Så denne jobben betyr mye for oss, slår Grinden fast.

Striden har lagt seg

Snart er det fem år siden den gamle kirka brant ned til grunnen. I mellomtida har bygda vært delt i to i striden om tomtevalg. Mange aksjonerte hardnakket for å bygge ny kirke på den gamle tomta. Til slutt ble likevel ny tomt like ved valgt, i samsvar med råd fra biskop og departement.

Våler kirke under bygging

Stålskjelettet til den nye kirka i Våler kommer fra Armec på Sønsterud i Åsnes.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Nå kan det se ut som striden endelig har lagt seg.

– Vi får i hvert fall kun positive kommentarer fra folk flest som kommer for å kikke. Vi har et veldig godt forhold til folk i Våler, sier Grinden.

Kirkeverge Marit Kilen har det samme inntrykket.

– Det ser ut som det har begynt å bli ro i bygda. Mange er interessert i bygget som reiser seg, de følger med, og det er en positivitet rundt kirkebygginga, sier hun.

Stort engasjement

Kilen viser også til et enormt engasjement for den nye kirka.

– Det har allerede vært seks dugnader. En egen innsamlingskomitè arbeider målbevisst, og har fått inn 2,5 millioner kroner allerede. Det viser stor interesse og dugnadsånd som vi setter veldig pris på.

Også de unge støtter opp. To unge jenter arrangerte konsert for fullsatt sal, der billettinntektene gikk til kirka.

Ei kirke for alle?

– Men vil hele bygda bruke den nye kirka?

– Jeg håper det. Kirka blir jo helt fantastisk, og med tid og stunder vil nok de fleste bruke den, tror Kilen.

Marit Kilen

Kirkeverge Marit Kilen viser til et enormt engasjement fra folk i bygda rundt bygginga av ny kirke.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Hun understreker at også den gamle kirketomta skal rustes opp, slik mange har ønsket.

– Fellesrådet vil trolig hyre inn arkitekt Espen Surnevik for å få til en rimelig plan. Mye må nok gjøres på dugnad. Først skal kirkemuren rustes opp, senere er det planer om både klokketårn og portal.

Feiring ei uke til ende

24. mai 2015 skal kirka stå klar til gedigen innvielsesfest. Da blir ikke bare tidligere prester, proster og biskop invitert.

– Også kongehuset og stortingsrepresentanter vil få invitasjon. Men selvsagt er hele bygda hjertelig velkommen, understreker Kilen.

Og alt tyder på at innvielsen vil foregå ei hel kirkefestuke til ende, med arrangementer hver dag.

Våler kirke, stålkonstruksjoner

I slutten av mai skal 150 tonn med stålkonstruksjoner være på plass.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK