Høyre- og SV-nei til storsjukehus

Årsmøtet i Hedmark Høyre sa i helga nei til nytt storsjukehus på Hedmarken. Det samme vedtok fylkesstyret i Hedmark SV.

Fylkesstyret i Hedmark SV har med knapt flertall vedtatt at det ikke skal bygges nytt sjukehussenter på Hedmarken.

 

Mindretallet som vil ha nytt sjukehus på Hedmarken, fikk uventet støtte fra Oppland under det felles fylkesstyremøte lørdag.

 

Hans Petter Olsen fra Vestre Toten SV mener at hvis det skal bygges et nytt sjukehus, bør det legges til Moelv. Han begrunner det med at det er et naturlig knutepunkt i Innlandet.

 

De to fylkespartiene klarte ikke å bli enige om en felles sjukehusuttalelse. Oppland SV kommer med sin uttalelse 19. mars.

Også årsmøtet i Hedmark Høyre sa i helga nei til nytt storsjukehus på Hedmarken. Stemmetalet var 41 mot 27. I uttalelsen fra årsmøtet heter det at Hamar skal ha en godt utrustet lokalsjukehus.