Hest og handel i mer enn 200 år

Stavsmartn på Tretten i Gudbrandsdalen har blitt arrangert i mer enn 200 år. Det tradisjonsrike opptoget med hester gikk gjennom sentrum i år også.

Stavsmartn med opptog med hester

MARTNSOPPTOG: Martnopptoget med hester er en viktig del av Stavsmartn på Tretten i Øyer.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Stavsmartn på Tretten arrangeres i år for 215 gang. Stavsmartn var i utgangspunktet et hestemarked der kjøp og salg av hest og visninger av hest for Forsvarets remontenemd var det sentrale.

Etterhvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap. Etterhvert i takt med utviklingen i landbruket ble også traktorer og traktorredskaper en del av martn på Stav. Matboder og tivoli er det også.

Se bildene fra opptoget her:

Hester på Stavsmartn på Tretten
Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Vil ha gammeldags martn

Arrangørene jobber likevel med å bevare mye av den gamle martn.

– Med Stavsmartn prøver vi å gjenskape det som var den gamle tradisjonelle martn, sier Svein Austlid, daglig leder ved Stavsplassen.

Og selv om nye elementer har dukket opp i løpet av årene, er hester er i tradisjon tro en viktig del av Stavsmartn.

Alle med hest er velkommen til å delta på martnsopptoget. Den eneste betingelsen er at alle må bruke hjelm.

Stavsmartn 2016

Opptog i nesten 20 år

Martnsopptoget har blitt arrangert i snart 20 år og går gjennom sentrum av Tretten.

Mange tilskuere hadde møtt fram for å overvære opptoget lørdag.

Det ble også gjort kåringer i de forskjellige klassene.

Mange hadde kledd seg ut og flere tidsepoker og stiler var representert.

I tillegg var det også oppvisninger med hest.