Hard nominasjonskamp i SP

25 lokallag, Senterungdommen og Senterkvinnene har alle sendt inn sine rangeringar til nominasjonskomiteen i Oppland Senterparti. 12 lag hadde Anne Tingelstad Wøien på 1. plass, 12 hadde Ivar Odnes på 1. plass, og 3 lag ville ha Bengt Fasteraune øverst på lista. Det er no opp til nominasjonsnemda å avgjera om det er Odnes eller Tingelstad Wøien som skal stå på topp.